Offshore konstruktioner og installationer (S-406)

Udvalget arbejder med udvikling af standarder for offshore konstruktioner og installationer.

Er du interesseret i at deltage i udvalget?
Per Velk 1635X489 Neu
Næste møde
26 apr

Kontakt

Per Velk
Seniorkonsulent | Senior Consultant
Standardisering | Byggeri & Energi
E: pve@ds.dk
T: 39 96 62 13

Arbejdsområde

Som medlem af udvalget får du mulighed for at præge den europæiske og internationale standardisering på området for offshore olie og gas.

De senere års klimadebat har sat fokus på brug af kernekraft, olie, gas, kul og alternative energikilder. Indtil videre er olie og gas fortsat vigtige brikker i energiforsyningen, og dermed er det også vigtigt, at offshore konstruktioner og rørledninger som indgår i udvindingen af olie og gas, er sikre og miljømæssigt forsvarlige for omgivelserne og for dem skal bruge dem. Udvalget beskæftiger sig derfor med at udvikle normer og standarder, der sikrer gode forhold på og omkring boreplatforme og andre offshore konstruktioner.

Udvalget deltager aktivt i den europæiske, tekniske komité CEN TC 12 Materials, equipment and offshore structures for petroleum, petrochemical and natural gas industries og den internationale, tekniske komité ISO TC 67 Materials, equipment and offshore structures for petroleum, petrochemical and natural gas industries. Udvalget arbejder derigennem for at fremme udvalgsmedlemmernes interesse på det europæiske og internationale plan.

Udvalgets står desuden også for at implementere standarderne nationalt.

Udvalgsarbejdet fokuserer derudover også på at præge den europæiske og internationale standardiseringen på området for offshore containers.

Som udvalgsmedlem har du mulighed for at deltage i det internationale og/eller europæiske arbejde. Læs mere om, hvilke tekniske komiteer der organiserer arbejdet i arbejdsgrupperne:

Målgruppe

Rådgivende ingeniører, entreprenører, myndigheder og offshore brancher.

Pris

Hvis du vil høre mere om, hvad du får ud af at deltage i udvalget, og hvad det koster, er du velkommen til at kontakte konsulenten. Du har også mulighed for at læse mere om det generelle prisniveau her.

 

Deltagere

  • COWI A/S
  • DNV Denmark A/S
  • Hempel A/S
  • Logstor Denmark Holding ApS
  • Rambøll
  • TotalEnergies EP Danmark A/S
  • Ørsted Wind Power A/S