Elektriske installationer for belysning og landingslys i lufthavne (S-597)

Arbejdsområde

Hensigten er at udarbejde internationale standarder for konstruktion, installation, efterprøvning og vedligehold af landingslysudstyr i lufthavne. Aktiviteten omfatter krav gældende for hele systemet helt fra lufthavnens energitilførsel til og med armaturerne i landingsbanen.

Aktiviteten omfatter ikke: 

  • Elektriske installationer, der allerede er standardiseret af IEC TC 64
  • Armaturer, der ikke bruges som landingslys i lufthavne standardiseret af IEC TC 34
  • Særlige kabler til konstantstrøm i serieforbindelser standardiseret af IEC TC 20.

Note: Operationelle krav til lufthavnsudstyr er specificeret i anneks 14 i  ICAO (Konventionen om International Civil Luftfart).

Målgruppe

Virksomheder og myndigheder som har interesse i: Luftfartsmyndigheder, producenter af landingslys udstyr og armaturer


Pris:

Afhænger af udvalgets aktuelle aktivitetsniveau og der er forskellige rabatmuligheder, så kontakt standardiseringskonsulenten for at høre nærmere.Deltagere
  • Induperm A/S