Centralvarmekedler og forstøvningsoliebrændere (S-828)

Udvalget arbejder med standarder for centralvarmekedler 

Arbejdsområde

Som medlem af dette udvalg får du mulighed for at præge udviklingen af de europæiske standarder for krav til design- og ydeevne, sikkerhed og prøvning samt test af energieffektiviteten af forstøvningsoliebrændere under CEN/TC 47 samt af centralvarmekedler af stål eller støbejern til olie eller fastbrændselsfyring under CEN/TC 57.

Området er også berørt af de nye Ecodesign regler.

CEN/TC 47 Atomizing oil burners and their components - Function - Safety – Testing, og arbejdsgruppen
  • CEN/TC 47/WG 4 Oil supply systems

CEN/TC 57 Central heating boilers

Målgruppe

Producenter, forhandlere, distributører og installatører af forstøvningsoliebrændere eller centralvarmekedelanlæg samt rådgivende ingeniører, energiselskaber, kraftvarmeværker m.fl.

Høringer

Alle standarder er i perioder åbne for kommentarer og ændringer. Det er muligt for alle at få indflydelse og komme med forslag til ændringer i standarderne – også selvom man ikke er medlem af standardiseringsudvalget. Nedenfor kan du se de standarder, som er åbne for kommentering under dette udvalg. Se alle standarder, som er åbne for kommentarer.

Pris


Hvis du vil høre mere om, hvad du får ud af at deltage i udvalget, og hvad det koster, er du velkommen til at kontakte konsulenten. 

Deltagere
  • Danfoss A/S - Burner Components
  • Teknologisk Institut