Deleøkonomi (S-865)

Deleøkonomi er en hurtigvoksende industri globalt set. Den er drevet af den udbredte brug af internettet, der har skabt nye muligheder for handel med varer og services blandt almindelige borgere.

Arbejdsområde

Deleøkonomien spås et stort potentiale, men væksten i deleøkonomien står over for en række udfordringer ift. tillid, transparens, sikkerhed mm. Derfor sættes der nu gang i at udvikle internationale standarder inden for deleøkonomi, der kan skabe en fælles forståelse for området og stille nogle krav til udbyderne af deleøkonomisplatforme og sikre tryghed og transparens for brugerne.

Det danske udvalg for deleøkonomi følger det internationale standardiseringsarbejde inden for deleøkonomi. Det internationale standardiseringsarbejde startede op i 2019 og fokuserer i første omgang på terminologien omkring deleøkonomi.

Udbytte

Som medlem af det danske udvalg for deleøkonomi får du mulighed for at følge og påvirke det internationale standardiseringsarbejde inden for deleøkonomi. Og da standardiseringsarbejdet kun lige er startet op, er der en unik mulighed for at sætte danske fingeraftryk på de kommende standarder inden for området. Som medlem af udvalget får du adgang til internationale eksperter og udvidet dit faglige netværk. For deleøkonomiske platforme kan tidlig viden inden for området styrke konkurrenceevnen.

Internationalt arbejde

Som udvalgsmedlem har du mulighed for at deltage i det internationale arbejde. Pt. er der etableret en teknisk komité for deleøkonomi:

ISO/TC 324 Sharing economy

Målgruppe

Deleøkonomiske platforme, myndigheder, fagforeninger, forbrugerorganisationer og alle andre med interesse og viden inden for deleøkonomi.


Pris


Hvis du vil høre mere om, hvad du får ud af at deltage i udvalget, og hvad det koster, er du velkommen til at kontakte konsulenten.