Kompressorer og pneumatisk værktøj, maskiner og udstyr (S-847)

Arbejdsområde

Vil du indenfor området kompressorer have forhåndsviden om ændringer i standarder, indflydelse på ordlyden i standarderne og løbende sparring med kolleger i samme branche både i Danmark og resten af verden? Så skal du deltage i dette udvalg.

Området omfatter også kompressorer, som er fyldt med andet en luft, hvis de ikke hovedsageligt er beregnet til brug i petroleum-, kemi- eller gasindustrien.

Der arbejdes blandt andet på følgende emner:

ISO/NP 22484 Performance Test Code for Electric Driven Low Pressure Air Compressor Packages

ISO/NP 5389
Turbocompressors – Performance test code

SO/DIS 18623-1.2 Air compressors and compressed air systems -- Air compressors -- Part 1: Safety requirements

Læs mere om den internationale tekniske komite indenfor kompressorer:
ISO TC 118 Compressors and pneumatic tools, machines and equipment

ISO TC 118/SC 6 Air compressors and compressed air systemsDeltagere
  • Howden Turbo