Udvalg

Kompressorer og pneumatisk værktøj, maskiner og udstyr (S-847)

Vil du indenfor området kompressorer have forhåndsviden om ændringer i standarder, indflydelse på ordlyden i standarderne og løbende sparring med kolleger i samme branche både i Danmark og resten af verden? Så skal du deltage i dette udvalg.

Er du interesseret i at deltage i udvalget?
Merete Bennick 1635X489 Neu

Kontakt

Merete Westergaard Bennick
Seniorkonsulent | Senior Consultant
Standardisering | Byggeri & Energi
E: mwb@ds.dk
T: 39 96 61 47

Arbejdsområde

Området omfatter også kompressorer, som er fyldt med andet en luft, hvis de ikke hovedsageligt er beregnet til brug i petroleum-, kemi- eller gasindustrien.

Der arbejdes blandt andet på følgende emner:

  • ISO/NP 22484 Performance Test Code for Electric Driven Low Pressure Air Compressor Packages
  • ISO/NP 5389 Turbocompressors – Performance test code
  • ISO/DIS 18623-1.2 Air compressors and compressed air systems -- Air compressors -- Part 1: Safety requirements

Læs mere om den internationale tekniske komite indenfor kompressorer

ISO TC 118 Compressors and pneumatic tools, machines and equipment

ISO TC 118/SC 6 Air compressors and compressed air systems

Pris

Hvis du vil høre mere om, hvad du får ud af at deltage i udvalget, og hvad det koster, er du velkommen til at kontakte konsulenten. Du har også mulighed for at læse mere om det generelle prisniveau her.

Deltagere

  • Stac Technology ApS

Aktuelle høringer

Se alle standarder, som er åbne for kommentarer.