Bæredygtige Samfund (S-491)

S-491 Bæredygtige Samfund er etableret som et udvalg med rimelig høj aktivitet understøttet af Dansk Standard, der aktivt deltager i de internationale møder for at hjemtage viden om de internationale standarder for bæredygtige samfund mm.

Arbejdsområde

Dansk Standard går også aktivt ind i det internationale arbejde for at påvirke standarderne i forhold til de danske interessenters ønsker - for at sikre dansk indflydelse. Det danske udvalg mødes typisk 2-4 gange årligt af en halv til hel dags varighed, hvor udvalget diskuterer og kommentere på de aktuelle dokumenter. 

Den internationale tekniske komite under ISO, TC 268, har medio 2014 udgivet 2 standarder og flere er på vej. Strukturen består af tre arbejdsgrupper

  • ledelsessystem (WG 1)
  • indikatorer (WG 2)
  • terminologi (WG 3)
samt en sub-komite (SC 1) med to arbejdsgrupper (SC 1/WG 1 og SC 1/WG 2), som arbejder med metrikker for infrastruktur i bæredygtige samfund.


Deltagere
  • Gate 21
  • Aalborg Universitet - Institut for Planlægning
  • Aarhus Universitet, Inst. for Æstetik og Kom.