Udvalg

Bæredygtige samfund (S-491)

S-491 Bæredygtige samfund er etableret som et udvalg med rimelig høj aktivitet understøttet af Dansk Standard, der aktivt deltager i de internationale møder for at hjemtage viden om de internationale standarder for bæredygtige samfund mm.

Er du interesseret i at deltage i udvalget?
Fallback Udvalg

Kontakt

Charlotte Vincentz Fischer
Seniorkonsulent | Senior Consultant
Sekretariater, udvalg og netværk I
E: cvf@ds.dk
T: 39966130

Arbejdsområde

Dansk Standard går også aktivt ind i det internationale arbejde for at påvirke standarderne i forhold til de danske interessenters ønsker - for at sikre dansk indflydelse. Det danske udvalg mødes typisk 2-4 gange årligt af en halv til hel dags varighed, hvor udvalget diskuterer og kommentere på de aktuelle dokumenter. 

Den internationale tekniske komite under ISO, TC 268, har medio 2014 udgivet 2 standarder og flere er på vej. Strukturen består af tre arbejdsgrupper

  • ledelsessystem (WG 1)
  • indikatorer (WG 2)
  • terminologi (WG 3)

samt en sub-komite (SC 1) med to arbejdsgrupper (SC 1/WG 1 og SC 1/WG 2), som arbejder med metrikker for infrastruktur i bæredygtige samfund.

Pris

Hvis du vil høre mere om, hvad du får ud af at deltage i udvalget, og hvad det koster, er du velkommen til at kontakte konsulenten. Du har også mulighed for at læse mere om det generelle prisniveau her.

 

Det siger medlemmerne.

Vi ønsker at præge de standarder, der kan være med til at understøtte udviklingen af Smarte bæredygtige byer. Smart City dagsordenen er en kompleks dagsorden med en meget bred kreds af både offentlige og private aktører tilknyttet. Derfor er det vigtigt for os at følge med i hvad der sker på området.

Lone Pie Kelstrup, Programleder, Gate 21

Deltagere

  • Gate 21
  • Aalborg Universitet - Institut for Planlægning
  • Aarhus Universitet, Inst. for Æstetik og Kom.

Aktuelle høringer

Se alle standarder, som er åbne for kommentarer.