Bæredygtige Samfund (S-491)

S-491 Bæredygtige Samfund er etableret som et udvalg med rimelig høj aktivitet understøttet af Dansk Standard, der aktivt deltager i de internationale møder for at hjemtage viden om de internationale standarder for bæredygtige samfund mm.

Arbejdsområde

Dansk Standard går også aktivt ind i det internationale arbejde for at påvirke standarderne i forhold til de danske interessenters ønsker - for at sikre dansk indflydelse. Det danske udvalg mødes typisk 2-4 gange årligt af en halv til hel dags varighed, hvor udvalget diskuterer og kommentere på de aktuelle dokumenter. 

Den internationale tekniske komite under ISO, TC 268, har medio 2014 udgivet 2 standarder og flere er på vej. Strukturen består af tre arbejdsgrupper

  • ledelsessystem (WG 1)
  • indikatorer (WG 2)
  • terminologi (WG 3)
samt en sub-komite (SC 1) med to arbejdsgrupper (SC 1/WG 1 og SC 1/WG 2), som arbejder med metrikker for infrastruktur i bæredygtige samfund.

Høringer

Alle standarder er i perioder åbne for kommentarer og ændringer. Det er muligt for alle at få indflydelse og komme med forslag til ændringer i standarderne – også selvom man ikke er medlem af standardiseringsudvalget. Nedenfor kan du se de standarder, som er åbne for kommentering under dette udvalg. Se alle standarder, som er åbne for kommentarer.


Deltagere
  • Gate 21
  • Aalborg Universitet - Institut for Planlægning
  • Aarhus Universitet, Inst. for Æstetik og Kom.