Droner (UAS) (S-831)

Udvalget arbejder med international standardisering af droner, herunder fælles kvalitetskrav og sikkerhedsbestemmelser på området. Udvalget følger den nyeste EU regulering tæt. En regulering som vil få stor betydning for alle typer af dronebrugere.

Arbejdsområde

Droner er et område i massiv vækst, og selvom der kun er ganske få producenter af droner og droneudstyr i Danmark, er der rigtigt mange, der arbejder med droner. Der er således al mulig grund til - og stor erhvervsmæssig interesse i - at sætte danske fingeraftryk på de internationale standarder og regler, der bliver fremtidige markedskrav for droner og brugerne af droner.

Der er igangsat et arbejde på EU-niveau med at udarbejde fælles regler for anvendelsen af droner. Pt. varierer reglerne fra land til land. Resultatet af dette EU-arbejde vil få direkte indvirkning på alle europæiske droneoperatører. Dansk Standard følger EU-reguleringen tæt og orienterer jævnligt vores medlemmer. Som medlem af vores droneudvalg bliver du opdateret på de EU-regler, der vil danne rammerne om din fremtidige forretning.

Ved at deltage i standardiseringsarbejdet i dette udvalg er du med til at sikre, at Danmark sidder med ved bordet, når de internationale standarder og regler bliver udformet. På den måde får danske operatører og producenter mulighed for at få indflydelse på de krav og rammer, der bliver opstillet i de endelige standarder og regulativer. Det giver klare konkurrencemæssige fordele, for de virksomheder, der deltager.

Standarderne skal opstille krav og retningslinjer i forhold til eksempelvis design, luftdygtighed, sikkerhed, distance, programmering, kontrolsystem samt systemernes interoperabilitet og informationsflow. Standarderne skal også sikre, at der bliver et fælles sprog med fælles termer og definitioner på området.

Det danske droneudvalg deltager i det internationale arbejde hos både ISO og ASD-STAN. Arbejdet er organiseret i følgende tekniske komiteer:

  • ISO TC 20/ SC 16 – “Unmanned Aircraft Systems”
  • ASD-STAN/D 05/WG 08 "UAS Unmanned Aircraft Systems"


Deltagere
  • Force Technology
  • LEGO Sverige AB
  • Sky-Watch A/S
  • Syddansk Universitet (SDU)
  • Teknologisk Institut, Odense

Læs også