Droner (UAS) (S-831)

Udvalget arbejder med international standardisering af droner til alt lige fra flyvende videooptagelser til landmåling. I den forbindelse skal der udvikles nogle fælles kvalitetskrav og sikkerhedsbestemmelser på området.

Arbejdsområde

Droner er et område i massiv vækst, og selvom der kun er ganske få producenter af droner og droneudstyr i Danmark, er der rigtigt mange, der arbejder med droner inden for alt lige fra film og tv til shipping og fragt. Der er således al mulig grund til - og stor erhvervsmæssig interesse i - at sætte danske fingeraftryk på de internationale standarder, der bliver fremtidige markedskrav for droner.

Ved at deltage i standardiseringsarbejdet i dette udvalg er du med til at sikre, at Danmark sidder med ved bordet, når de internationale standarder bliver udformet og når de på et senere tidspunkt skal holdes up to date. På den måde får danske operatører og producenter mulighed for at få indflydelse på de krav og rammer, der bliver opstillet i de endelige standarder. Det giver klare konkurrencemæssige fordele, for de virksomheder, der deltager.

Standarderne skal opstille krav og retningslinjer i forhold til eksempelvis design, luftdygtighed, sikkerhed, distance, programmering, kontrolsystem samt systemernes interoperabilitet og informationsflow. Standarderne skal også sikre, at der bliver et fælles sprog med fælles termer og definitioner på området.

I Danmark har droner stor erhvervspolitisk interesse, og regeringen arbejder på en national strategi for udvikling af droneteknologi og -anvendelse. Det forventes, at standardisering bliver et af fokusområderne i strategien.

Som udvalgsmedlem har du mulighed for at deltage i det internationale arbejde. Læs mere om, hvilke tekniske komiteer der organiserer arbejdet i arbejdsgruppen:

ISO TC 20/ SC 16


Deltagere
  • Force Technology
  • Sky-Watch A/S
  • Teknologisk Institut, Odense

Læs også