Fødevaresvindel (S-867)

Standardisering af analysemetoder til verifikation af fødevaregodkendelse og dataevalueringsaspekter, herunder valideringskoncepter og definitioner.

Arbejdsområde

Metoderne skal valideres i det omfang det er muligt. Den europæiske komite skal beskæftige sig med horisontale og vertikale metoder vedrørende ægthedsgodkendelse af fødevarer. Vertikale metoder, som allerede håndteres af andre komitéer som fx korn, fedtstoffer og olier, kakao, mælk er udelukket.

Pris
Hvis du vil høre mere om, hvad du får ud af at deltage i udvalget, og hvad det koster, er du velkommen til at kontakte konsulenten. Du har også mulighed for at læse mere om det generelle prisniveau her.

Deltagere
  • Fødevarestyrelsen