Medicinsk udstyr til administration af medicinale produkter (S-093)

Udvalget beskæftiger sig primært med at udvikle standarder for insulinpenne, intravaskulære katetre og nålesikkerhed.

Arbejdsområde
Som medlem af dette udvalg får man mulighed for at præge udviklingen af standarder inden for medicinsk udstyr til administration af medicinale produkter. Udvalgsarbejdet fokuserer særligt på at specificere krav og prøvningsmetoder til nålebaserede injektionssystemer (fx insulinpenne), katetre, sprøjter, kanylespande, mv. 

Udvalget har sekretariatsfunktionen i ISO/TC 84, Devices for administration of medicinal products and catheters samt de arbejdsgrupper, hvor man skriver standarderne og deltager aktivt i udvalgsarbejdet. Udvalget følger derudover arbejdet i ISO/TC 76, Transfusion, infusion and injection equipment for medical and pharmaceutical use samt visse standardiseringsprojekter i CEN/TC 205, Non-active medical devices, som godkender ISO-standarder og udarbejder europæiske standarder i henhold til Direktivet for medicinsk udstyr.

Som udvalgsmedlem har du mulighed for at deltage i det internationale og/eller europæiske arbejde. Læs mere om, hvilke tekniske komiteer der organiserer arbejdet i arbejdsgrupperne:

Målgruppe

Producenter, myndigheder, brugere fra sundhedsvæsenet, diabetikere, indkøbere i kommuner.

Høringer

Alle standarder er i perioder åbne for kommentarer og ændringer. Det er muligt for alle at få indflydelse og komme med forslag til ændringer i standarderne – også selvom man ikke er medlem af standardiseringsudvalget. Nedenfor kan du se de standarder, som er åbne for kommentering under dette udvalg. Se alle standarder, som er åbne for kommentarer.

Pris


Hvis du vil høre mere om, hvad du får ud af at deltage i udvalget, og hvad det koster, er du velkommen til at kontakte konsulenten. 

Deltagere
  • Amgen Filial af Amgen Aktiebolag,Sverige
  • Becton Dickinson A/S
  • Coloplast A/S
  • Ferring Pharmaceuticals A/S
  • Novo Nordisk A/S
  • Phillips-Medisize A/S
  • VYGON Denmark ApS
  • William Cook Europe ApS