Habilitet

Standardiseringsudvalg er åbne udvalg, hvor alle principielt er velkomne til at deltage i arbejdet. I standardiseringsudvalg kan for eksempel både offentlige myndigheder og tilbudsgivere deltage i arbejdet. Arbejdet i et standardiseringsudvalg og efterfølgende deltagelse i et udbud vil ikke i sig selv medføre inhabilitet.

Den offentlige myndighed skal i forbindelse med en udbudsprocedure iagttage Forvaltningslovens bestemmelser og udbudsreglerne. Forvaltningsloven angiver, at der skal foretages en konkret vurdering af, hvor stærkt forholdet er mellem personen hos den offentlige myndighed og personen hos tilbudsgiver, for at personen hos den offentlige myndighed kan erklæres inhabil. Det vil kun være meget stærke forhold, der peger i retningen af interessekonflikter og inhabilitet. I henhold til udbudsretten skal der også foretages en konkret vurdering for at fastslå, om der foreligger inhabilitet. Der vil foreligge inhabilitet, hvor der er reel og nærliggende grund til at tro, at konkurrencegrundlaget mærkbart er fordrejet til fordel for en bestemt tilbudsgiver. Den offentlige myndighed kan sikre, at tilbudsgivere, som deltager i standardiseringsudvalg, ikke får fordele i forhold til andre tilbudsgivere i det efterfølgende udbud og dermed erklæres inhabile. Dette kan ske på følgende måde:

  • Alle relevante oplysninger stilles til rådighed for alle tilbudsgivere.
  • Der kan gives længere frister for modtagelse af tilbud.
  • Udbudsmaterialet skal være tilstrækkeligt og udførligt udarbejdet.
Kontakt

Informationscentret
Informationscentret Vi har åbent mandag - torsdag 8.30 - 16.00. Fredag 8.30 - 15.00
Salg og Kundeservice
E: dsinfo@ds.dk
T: 39966140