Rollen som Sustainability Manager

Sustainability Manager-uddannelsen er designet til at støtte rollen som ansvarlig for organisationens sociale ansvar, miljøbevidsthed og økonomiske bæredygtighed.

Hvad laver en Sustainability Manager (bæredygtighedschef)?

Som Sustainability Manager (eller Bæredygtighedschef) har du typisk ansvaret for at guide organisationen i retning af social ansvarlighed, miljøbevidsthed og økonomisk bæredygtighed. Afhængigt af organisationens profil – dens størrelse, kompleksitet og marked – kan rollens ansvar variere. Men i kernen af denne rolle ligger at fremme initiativer, som positivt påvirker samfundet, miljøet og økonomien. Det handler også om at forme den kultur, der reflekterer bæredygtige værdier i din organisation.

Uddannelsen er med til at understøttestøtte rollen som beskrevet nedenfor. Det skal bemærkes, at ”Sustainability Manager” ikke er en beskyttet titel, så beskrivelsen er baseret på typiske opgaver og kompetencer og kan derfor variere.

Som Sustainability Manager vil du typisk have følgende ansvarsområder:

 • Strategiudvikling: drive og koordinere arbejdet med at udvikle en bæredygtighedsstrategi i samarbejde med ledelsen og på tværs af organisationen.

 • Projektledelse: Identificere og implementere bæredygtighedsinitiativer baseret på dybdegående analyser.

 • Overvågning & Rapportering: overvågning af virksomhedens bæredygtighedspræstationer ved at indsamle og analysere data, udarbejde bæredygtighedsrapporter og præsentere resultaterne for ledelsen og andre interessenter.

 • Faglig udvikling: Identificere og udvikle bæredygtighedsinitiativer, indenfor såvel miljø, sociale forhold og ledelse (ESG).

 • Lovgivning & Compliance: Viden om regulering og andre krav om bæredygtighed og rapportering, som virksomheden skal gøre sig klar til at levere på herunder ESG og CSRD, samt at sikre virksomhedens overholdelse.

 • Interessentrelationer: Bygge og vedligeholde relationer med nøgleinteressenter og oplyse dem om bæredygtighedsfremskridt.

 • Medarbejderuddannelse: Øge bevidstheden om bæredygtighed blandt medarbejdere og vejlede dem i at inkorporere bæredygtige metoder i deres arbejde.

Kernekompetencer:

 • Forandringsledelse: at få interessenters tilslutning til at føre organisationen gennem bæredygtighedstransformationen.

 • Kommunikation: at kunne kommunikere på alle niveauer i organisationen.

 • Strategisk tænkning: at tænke bæredygtighed strategisk og forretningsorienteret ind i organisationens kontekst, mål og virke.

 • Analytiske evner: at være i stand til at foretage en væsentlighedsvurdering og en risikovurdering, som kan anvendes til gennemsigtig prioritering af initiativer og rapporteringsemner fx ift CSRD-direktivet.

 • Ledelsessystemer: at anvende ledelsessystemet effektivt til at implementere bæredygtighedsinitiativer.

 • Miljøvurdering (LCA): at være i stand till at bestille den rigtige miljøvurdering (LCA) første gang, ved at stille de rigtige spørgsmål og omsætte resultater til handling der har en effekt.