Kurser i intern audit

Dansk Standard udbyder interne auditkurser inden for fx Kvalitetsledelse - ISO 9001, Miljøledelse - ISO 14001, Arbejdsmiljøledelse – ISO 45001, Energiledelse – ISO 50001, Informationssikkerhed - ISO 27001. Vi har også Lead auditorkurser og praktisk orienterede kurser der hjælper til at styrke dine kompetencer som auditor.

Kurser i intern audit

Hvad er Interne audits

Når jeres virksomhed har et ledelsessystem for fx kvalitet, miljø eller informationssikkerhed, stilles der krav til udførelse af interne audits. Hvad er en intern audit? Det er en afprøvning af om ledelsessystemet er velimplementeret, virker efter hensigten og er effektivt. Auditten udføres af medarbejdere fra virksomheden, som gennem eksempelvis dialog med kollegaer skal afklare, om processer og procedurer er kendte og følges og om der er mulighed for forbedringer. 

ISO 19011 vejleder i det praktiske ved audits og giver en slags tjekliste, som auditorerne kan bruge. Lige fra fastlæggelse af auditprogrammet, forberedelse, udførelse og udarbejdelse af auditrapport.

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte Signe Malberg, seniorkonsulent i Dansk Standard på smg@ds.dk eller på tlf.: 39966169.