Kurser i intern audit

God auditledelse skaber værdi til virksomheden. På vores kurser lærer du, hvordan du leder en audit. Du kan også bygge videre på dine kompetencer som Lead Auditor eller blive auditor inden for ISO 27701.

Kurser i intern audit

Hvad er Interne audits

Når jeres virksomhed har et ledelsessystem for fx kvalitet, miljø eller informationssikkerhed, stilles der krav til udførelse af interne audits.

Hvad er en intern audit? Det er en afprøvning af om ledelsessystemet er velimplementeret, virker efter hensigten og er effektivt. Auditten udføres af medarbejdere fra virksomheden, som gennem eksempelvis dialog med kollegaer skal afklare, om processer og procedurer er kendte og følges og om der er mulighed for forbedringer. 

ISO 19011 vejleder i det praktiske ved audits og giver en slags tjekliste, som auditorerne kan bruge. Lige fra fastlæggelse af auditprogrammet, forberedelse, udførelse og udarbejdelse af auditrapport.

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte Signe Malberg, seniorkonsulent i Dansk Standard på smg@ds.dk eller på tlf.: 39966169.