Onlinekursus

Business Continuity efter ISO 22301 - skab robusthed i produktionen

På kurset i ISO 22301 bliver du over to formiddage klog på, hvordan du kan identificere, styre og imødegå risikoen for pludselige produktions- eller leverancestop.

Oversigt

Over to formiddage bliver du klogere på, hvordan du kan identificere, styre og imødegå risikoen for pludselige produktions- eller leverancestop. Kurset lærer dig at implementere et ledelsessystem for forretningskontinuitet (BCMS), som klæder organisationen på til at beskytte og videreføre driften i krisesituationer. Du lærer desuden at opstille kritiske målepunkter samt at styre de risici, som påvirker jeres forretning.

Kurset afholdes via Microsoft Teams. Underviserne benytter i deres præsentation en indbygget survey-funktion, hvor du som deltager får mulighed for at teste din erhvervede viden. Samtidig bliver der tid til løbende at stille underviserne spørgsmål.

Kurset giver dig viden om

 • Viden om ISO 22300-seriens opbygning og anvendelsesområder
 • Redskaber til implementering af et BCMS baseret på ISO 22301
 • Metodik til risikostyring: identifikation, analyse og behandling af risici
 • Forståelse for samspillet imellem BCMS og efterlevelse af interessenters krav
 • Vejledning i overvågning, vedligeholdelse og forbedring af BCMS.

Målgruppe

 • Ledere og medarbejdere i virksomheder og organisationer, herunder offentlige organisationer, som ønsker at blive klædt på til at arbejde med at identificere, styre og imødegå risikoen for pludselige produktions- eller leverancestop i en krisesituation, kritisk infrastruktur fx finanssektor, energiforsyning eller teleindustri
 • Indkøbsansvarlige, der gennemfører udbudsforretninger
 • Beredskabs- eller krisechefer, Business Continuity- eller Disaster Recovery-ansvarlige

Undervisere

Anders Linde, chefkonsulent i Dansk Standard, har +12 års erfaring med anvendelse og implementering af ledelsessystemer. Anders har bl.a. hjulpet Folketinget, Forsvaret, Nordea, Danmarks Domstole og Kbh. Kommune med rådgivning inden for informationssikkerhed, privacy og Business Continuity. Hvis du har spørgsmål til kurset, er du velkommen til at kontakte Anders på ali@ds.dk.

Lasse Kaltoft, konsulent i Dansk Standard, har stor erfaring med etablering af ledelsessystemer for informationssikkerhed og privacy. Han har i den forbindelse bistået virksomheder og myndigheder med opgaver vedr. leverandørkrav, anvendelse af sundheds- og forskerdata samt forbrugerbeskyttelse. Lasse kan kontaktes på lak@ds.dk.


Program

Dag 1

 • 09:00 Velkomst og introduktion til kursusform og -indhold
 • 09:15 Introduktion til Business Continuity, ledelsesstandarder og ISO 22301
 • 10:15 Pause
 • 10:30 Planlægning af et ledelsessystem for forretningskontinuitet (BCMS)
 • 11:00 Etablering af Business Impact Assessments og Business Continuity-planer
 • 11:50 Opsamling
 • 12:00 Tak for i dag

Dag 2

 • 09:00 Velkomst og repetition
 • 09:10 Risikovurdering: identifikation, analyse og evaluering af risici
 • 10:15 Pause
 • 10:30 Håndtering: udpegning af foranstaltninger til håndtering risici
 • 11:15 Evaluering og forbedring af et BCMS
 • 11:50 Opsamling
 • 12:00 Tak for denne gang

Du modtager kursuspræsentationen og den nyeste ISO/IEC 22301-standard digitalt.