Webinar via Teams

Online DeBriefing: Fremtidens standarder for cirkulær økonomi

Kom et spadestik dybere: Efter Dansk Standards MorgenBriefing om bæredygtigt og cirkulært byggeri kan du deltage i en online DeBriefing, hvor vi ser nærmere på udvikling af europæiske standarder for cirkulær økonomi i byggeriet og dine muligheder for at få indflydelse på fremtidens markedskrav.

Kom et spadestik dybere: Efter Dansk Standards morgenbriefing om bæredygtigt og cirkulært byggeri kan du deltage i en online DeBriefing, hvor vi ser nærmere på udvikling af europæiske standarder for cirkulær økonomi i byggeriet og dine muligheder for at få indflydelse på fremtidens markedskrav.

Dagens program:

Varighed: 11.05 – 12.15

  • 11.05– 11.15 Velkommen og introduktion til nyt arbejde i ny europæisk komité for udvikling af standarder om cirkulær økonomi i byggeriet. v/ Birgitte Ostertag, Dansk Standard
  • 11.15 – 11.25 Hvad er værdien af at involvere sig i det europæiske standardiseringsarbejde og hvordan kommer du med? v/Charlotte Vartou Forsingdal, Dansk Standard
  • 11.25 – 11.45 Værdien af at deltage – et dansk virksomhedsperspektiv - v/Jakob Rørbech, Velux samt Formand for DS/S-417
  • 11.45 – 12.00 Udvikling af bygnings- og materialepas v/ Kristoffer Negendahl, DTU
  • 12.00 – 12.15 Spørgsmål og afrunding v/Dansk Standard

En ny europæisk komité for cirkulær økonomi i byggeriet er på vej under ledelse af Dansk Standard. Det betyder en unik chance for at sætte danske interesser – herunder ønsket om et højt ambitionsniveau -centralt i omstillingen til cirkulær økonomi indenfor byggeriet. Det forberedende arbejde er i gang og her får du indblik i, hvordan standarder kan skabe værdi i en cirkulær omstilling, hvordan du kommer med og hvilke muligheder du har for at få indflydelse.

Et af de arbejdsforslag, der ligger på bordet for den nye komite, er udviklingen af et materialepas som et redskab til at dokumentere indhold og sikre sporbarhed af materialer for at øge muligheder for genbrug og genanvendelse. Kristoffer Negendahl fra DTU vil fortælle om udvikling af modeller for materialepas på baggrund af et aktuelt projekt, som Trafik, Bygge - og Boligstyrelsen har sat i gang.

Jakob Rørbech fra Velux vil fortælle om, hvilken værdi det har for Velux at deltage i standardiseringsarbejdet, hvordan de bruger det strategisk og på hvilke områder, standarder har størst betydning for deres arbejde. Han taler bl.a. ud fra sine mange års erfaringer med det internationale standardiseringsarbejde, herunder som formand for Dansk Standards udvalg om bæredygtigt byggeri.

Det får du ud af mødet:

  • Introduktion til en ny europæisk komite, der kommer til at sætte standarderne for cirkulær økonomi i byggeriet og dermed forme fremtidens markedskrav
  • Viden om, hvordan du kan være med til at udvikle standarderne og hvad du kan få ud af det.
  • Indsigt i hvilken værdi det giver og konkret hvordan en dansk virksomhed arbejder strategisk med standardisering og cirkulær økonomi.
  • Indblik i et af de potentielle arbejdsområder for komiteen, inklusiv helt nye analyser fra DTU på området.

Målgruppe:

DeBriefing er for alle i byggeriets værdikæde, der interesserer sig for cirkulær økonomi og ønsker at vide mere om det arbejde, der forventes at gå i gang ganske snart: En europæisk komité for cirkulær økonomi i byggeriet under ledelse af Dansk Standard. Alle, der har interesse i at være med til at udarbejde danske indspil eller påvirke selve udviklingen af de europæiske standarder eller bare blive klogere på, hvordan det internationale standardiseringsarbejde foregår og hvad mulighederne for indflydelse er.