Dialogmøde

Dialogmøde om ventilation i bygninger (DS 447)

Siden sidste publicering af DS 447 er der kommet nye krav i BR18 og i Ecodesign, de nye europæiske standarder, bl.a. i forhold til krav til indeklimaet. Derfor skal den danske standard for ventilation i bygninger, DS 447, revideres for at stemme overens med de nye krav.

Bemærk: Da der er under en uge til dialogmødet kan man ikke længere tilmelde sig via denne side. Hvis du ønsker at deltage kan du skrive til Charlotte Forsingdal cfo@ds.dk

Oversigt

Siden sidste publicering af DS 447 er der kommet nye krav i BR18 og i Ecodesign, de nye europæiske standarder, bl.a. i forhold til krav til indeklimaet. Derfor skal den danske standard for ventilation i bygninger, DS 447, revideres for at stemme overens med de nye krav.

Anvendelsen af DS 447 er et normativt krav jf. BR18. Derfor bliver revisionsprojektet gennemført i tæt dialog med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (TBST). Selve revisionsarbejdet foregår i en projektgruppe, der er nedsat under standardiseringsudvalget hos Dansk Standard, S-313 - Ventilation i bygninger.

På mødet vil der blive fremlagt et revisionsudkast til standarden, og der vil være mulighed for at komme med input og stille spørgsmål.

OBS. Mødet arrangeres som et webinar. Tilmeldte vil modtage et link til mødet medio september.

Det får du ud af det

 • Indblik i det igangværende revisionsarbejde
 • Viden om de nye krav til indeklima i BR18 og Ecodesign af relevans for DS 447
 • Overblik over kommende krav til ventilation i bygninger
 • Mulighed for at komme med input til standarden og stille spørgsmål

Målgruppe

Ventilationsbranchen

Kontakt

Hvis du vil høre mere, er du velkommen til at kontakte Charlotte V. Forsingdal, seniorkonsulent, cfo@ds.dk, tlf.: 39966232.

Program

 • Hvorfor revidering, sammenhæng med BR18 v/Johannes Utoft Christensen, TBST
 • Proces for høring og udgivelse v/ Charlotte Forsingdal, Dansk Standard
 • Indeklima (afsnit 5 + annekser) v/Bjarne W. Olesen, DTU og formand for udvalget, Ventilation i bygninger (S-313)
 • Mekanisk ventilation (afsnit 6) v/Lennart Østergaard, VELTEK
 • Projektering - set fra den rådgivendes side v/Morten Zimmermann, EKJ Rådgivende Ingeniører
 • Naturlig ventilation (afsnit 7) v/Jannick Roth, WindowMaster, og Christoffer Plesner, Velux
 • Hybrid ventilation (afsnit 8) v/Jannick Roth, WindowMaster, og Christoffer Plesner, Velux
 • Prøvning, indregulering, aflevering, dokumentation og drift herunder v/Lennart Østergaard, VELTEK
 • Input og spørgsmål.