Fysisk eller online 31. januar, kl. 14.00 – 17.00

DS Elektrodag – Fremtidssikret Elnet

Hvordan ønsker vi, at elnettet skal se ud om 10, 20 eller 30 år? Hvilke teknologier og løsninger forventer vi skal være centrale?

Oversigt

Fremtidens elnet står over for mange udfordringer, som påvirker elnettets udvikling. Dette omfatter spørgsmål omkring øget automatisering og digitalisering, variabel energiproduktion, sikkerhed og pålidelighed og regulatoriske udfordringer.

DS Elektrodag belyser de aktuelle udfordringer og samler interessenter fra forskellige sektorer, herunder energiproducenter, eldistributionsvirksomheder, teknologileverandører, forskningsinstitutioner samt myndigheder.

Dagen byder på spændende oplægsholdere, som giver dig et godt overblik over både udfordringer og muligheder inden for fremtidens elnet, samt byder på diskussioner om målsætninger og visioner for elnettet.

Standardisering spiller her en væsentlig rolle, fordi standarder stiller fælles krav til løsninger, kvalitet, sikkerhed og integration mellem systemerne og de forskellige producenter, udbydere m.fl.

Derfor samler Dansk Standard danske interessenter og faciliteter et samarbejde, der kan lede til udviklingen af nye standarder og revision af eksisterende standarder, og som er med til at definere fremtidens elmarked.

På DS Elektrodag vil du desuden få mulighed for at netværke med de øvrige interessenter.

Det får du ud af det

  • Overblik over fremtidens elnet
  • Indblik i standardisering inden for området
  • Indsigt i, hvordan du kan få indflydelse på kommende krav til elnettet
  • Mulighed for at netværke

Målgruppe

Alle interessenter inden for området, herunder energiproducenter, eldistributionsvirksomheder, teknologileverandører, forskningsinstitutioner samt myndigheder.

Program 

Program følger

Kontakt

Henning Nielsen
Henning Nielsen Seniorkonsulent | Senior Consultant
Sekretariater, udvalg og netværk I
E: hni@ds.dk
T: 39 96 62 98
Mads Thomsen
Mads Thomsen Konsulent | Consultant
Sekretariater, udvalg og netværk I
E: math@ds.dk
T: 39 96 62 38