DS Elektrodag 2024

Se eller gense de oplæg, der blev afholdt på DS Elektrodag 2024.

Dagen bød på spændende indlæg og indblik i standardiseringen og et relevant netværke, som fremover kan bidrage til virksomheders indflydelse og forståelse for det fremtidssikret elnet.


Velkommen til DS Elektrodag v. Jens Heiede, Tina Helsted Vengsgaard og Henning Nielsen 
Dansk Standard


The All-Electrical Society v/Johannes Stein, Senior Principal Expert Horizontal Topic Development All-Electric Society, VDE


Stabil systemdrift under grøn omstilling, v/Björn Andresen, Professor, Sektionsleder, Ingeniørdocent, Aarhus Universitet (Forperson for S-508)


Fælles sprog på elnettet, v/Claus Andersen, Direktør, Eurisco (medlem af S-557)


Kommunikation på transmissionssiden, v/Carsten Strunge, Business Architect & Power System Engineer, Grid Control Systems, Energinet (Forperson for S-557)


LVDC in public power distribution, v/Tero Kaipia, Managing Director, Zero Hertz Systems (Convenor for SyC LVDC/WG 2)


Forskningsprojekt for udvikling af effekt-elektronik med reduceret EMI af elnettet, v/Lektor Pooya Davari, AAU Energi ved Aalborg Universitet


Sikker udførelse af OT, v/Henriette Brandstrup, Konsulent, Cyberworks (medlem af S-441 og S-565) og Søren Storm, Seniorkonsulent, Dansk Standard (udvalgsansvarlig for S-565)