Online via Zoom 11. marts, kl. 15 – 16.30.

Høringsmøde om impulsstøj

Dansk Standard og Dansk Akustisk Selskab inviterer til virtuelt møde i forbindelse med høringen af ny international ISO-standard om impulsstøj.

Oversigt

På dette høringsmøde får du viden om og kan komme med kommentarer til den nye standard, ISO/PAS 1996-3 ”Description, measurement and assessment of environmental noise: Objective method for the measurement of prominence of impulsive sounds and for adjustment of LAeq”. Standarden handler om, hvordan man justerer det målte LAeq, hvis der forekommer tydeligt hørbare impulser i den eksterne støj, og beskriver en metode, der kategoriserer kilder objektivt ved at bestemme, hvor fremtrædende impulsiviteten er.

Justeringerne af det målte LAeq kan bruges til at kategorisere kilderne, eller de kan anvendes direkte. Standarden beskriver en specifik metode til dette formål og giver vejledning til myndigheder til kategorisering af kilder og deres justeringer.

Den nye standard bliver i første omgang en PAS, Publicly Available Specification, og er udviklet på baggrund af Nordtest-metoden (NT ACOU 112:2002). Danmark har sat et markant fingeraftryk på PAS’en, idet oplægsholderne på dette møde, Douglas Manvell (Envirosuite), er projektleder af den internationale arbejdsgruppe, Torben Holm Pedersen (Force Technology) har sikret en saglig vurdering af udvikling af metoden med baggrund i Nordtestmetoden og Lars S. Søndergaard (FORCE Technology) også deltaget aktivt i arbejdet.

NB. Tilmeldte vil modtage en invitation ved tilmelding.

Det får du ud af det

  • Indblik i den kommende standard om impulsholdig ekstern støj
  • Hvordan standarden har udviklet sig fra Nordtest-metoden NT ACOU 112:2002
  • Mulighed for at få indflydelse på den kommende standard
  • Viden om, hvordan man kan deltage i standardiseringsarbejdet

Målgruppe

Rådgivere og konsulenter.

Kontakt

Hvis du vil høre mere, er du velkommen til at kontakte Lise Schmidt Aagesen, seniorkonsulent i Dansk Standard, på laa@ds.dk eller tlf.: 39966328.

Program

  • 15:00 – 15:10 Velkomst og baggrund for ISO 1996-3 v/ Douglas Manvell (Envirosuite), projektleder for ISO 1996-3
  • 15:10 – 15:30 Indsigt i metoden v/ Torben Holm Pedersen (Force Technology)
  • 15:30 – 15:50 Ændringer i ISO 1996-3 v/ Douglas Manvell
  • 15:50 – 16:15 Spørgsmål og diskussion v/ Douglas Manvell
  • 16:15 – 16:30 Næste skridt og afrunding v/ Lise Schmidt Aagesen (Dansk Standard)
  • 16:30 Tak for i dag