19. november kl. 14:30-15:30 – online via Zoom

Høringsmøde om øverum til musik

Dansk Standard og Dansk Akustisk Selskab inviterer til virtuelt møde i forbindelse med høringen af ny international ISO-standard om musikøverum og -områder

Oversigt

Dansk Standard og Dansk Akustisk Selskab inviterer til virtuelt møde i forbindelse med høringen af ny international ISO-standard om musikøverum og -områder

Den nye standard, ISO 23591 - Akustiske kvalitetskriterier for musikøvelokaler og -områder, forventes at blive et stærkt værktøj for konsulenter og rådgivere i dialogen med beslutningstagere og brugere om øverum til musik.

Standarden handler om rum til elektrisk forstærket musik, lydsvag musik og lydstærk musik, og den fastsætter kriterier for hver type musik. Derudover vil der blive givet anbefalinger til mindre sale, som bruges både som øve- og koncertrum. Standarden beskæftiger sig med rummenes dimensioner, efterklangstid og rumforstærkning.

I et informativt anneks vil der blive fremlagt en metode til at beregne lydniveauet i et lokale på grundlag af antal og type af musikinstrumenter.

Der er allerede sat et markant dansk fingeraftryk, idet Jens Holger Rindel (Odeon), Niels W. Adelman-Larsen (Flexacoustics) og Lars S. Søndergaard (FORCE Technology) er meget aktive medlemmer af den internationale arbejdsgruppe.

NB. Tilmeldte vil modtage en invitation ved tilmelding.

Det får du ud af det

  • Indblik i den kommende standard om øverum til musik
  • Eksempel på anvendelsesmuligheder af standarden
  • Mulighed for at få indflydelse på standarden
  • Viden om, hvordan man kan deltage i standardiseringsarbejdet

Målgruppe

Rådgivere og konsulenter.

Kontakt

Hvis du vil høre mere, er du velkommen til at kontakte Lise Schmidt Aagesen, seniorkonsulent i Dansk Standard, på laa@ds.dk eller tlf.: 39966328.

Program

  • 14:30 – 14:35 Velkomst v/ Mads Bolberg (ROCKWOOL Int.) og Lise S. Aagesen (Dansk Standard)
  • 14:35 – 14:40 Mulighed for kommentering – Dansk Standards høringsportal v/ Lise S. Aagesen (Dansk Standard)
  • 14:40 – 15:10 ISO 23591 ”Akustiske kvalitetskriterier for musikøvelokaler og -områder” v/ Jens Holger Rindel (ODEON)
  • 15:10 – 15:30 Spørgsmål og diskussion v/ Lise S. Aagesen (Dansk Standard)

Høringsperiode

Standarden, ISO 23591 - Akustiske kvalitetskriterier for musikøvelokaler og -områder, er i høring på http://forslagskommentering.ds.dk/ i perioden 14. oktober - 13. december 2020.

Dato for afholdelse