Onlinemøde d. 2. oktober, kl. 10-11.

Hvordan skal danske aktører blive førende inden for grønne brændstoffer?

Vær med til at sætte de internationale rammer, når kommende markedskrav for CO2 og forædling af fremtidens grønne brændstoffer skal udvikles.

Oversigt

For at producere fremtidens grønne brændstoffer er det nødvendigt bl.a. at forædle brint med CO2, så vi kan få metanol, som skibe kan sejle på, og e-jet fuels, som bliver flyenes fremtidige brændstof.

Der findes endnu ingen standarder for forædling af brint med CO2 (utilization). Til gengæld findes der flere standarder for CO2 -fangst, -transport og -lagring (CCS), og også her er der behov for at udvikle og udbygge de standarder, som skal skabe grundlaget for fremtidens carbon-marked.

Danmark vil være Europas lagerplads for CO2, og vi satser også på at blive en international aktør på PtX-scenen. Dette indebærer også, at vi skal sætte vores præg på de tilhørende standarder, på samme måde som vi står stærkt på vindmøllestandarderne. Ved at danske aktører engagerer sig i såvel forædlingsstandarder som forbedring af de eksisterende CCS-standarder, vil Danmark få gode forudsætninger for udvikling og skalering af produktionen af grønne brændstoffer og for at kunne eksportere det til det internationale marked.

Deltag på dette onlinemøde, hvor vi vil belyse og indlede en dialog om, hvordan Danmark kan indfri sin ambition om at blive førende inden for PtX og fremtidens grønne brændstoffer.

Det får du ud af det

  • Indblik i det igangværende arbejde med at udforme markedskravene til CCS og til forædling af brint.
  • Viden om, hvor og hvordan du kan få indflydelse.
  • Introduktion til muligheden for at indgå i et fagligt netværk på et nyt område, som er hastigt voksende.

Målgruppe

Alle virksomheder og offentlige myndigheder, som arbejder med eller kommer til at arbejde med CO2-fangst, -transport eller -lagring, samt virksomheder der kommer til at arbejde med at forædle brint til e-brændstoffer.

Program

  • Velkomst og kort introduktion til standardisering, og hvordan du får indflydelse v/Brian Brink Larsen, seniorkonsulent i Dansk Standard.
  • Nyt europæisk initiativ om standarder for CO2 og for forædling af grønne brændstoffer v/Koen Kobers, DIN - Deutsches Institut für Normung (oplægget holdes på engelsk).
  • Spørgsmål og dialog i plenum v/Asker Juul Aagren, seniorkonsulent i Dansk Standard og Brian Brink Larsen.
  • Afrunding og næste skridt.

Kontakt

Brian Brink Larsen
Seniorkonsulent i Dansk Standard
E: bbl@ds.dk 
T: 39 96 61 53

Asker Juul Aagren
Seniorkonsulent i Dansk Standard
E: asa@ds.dk 
T: 39 96 61 63