Temamøde online

Hyperloop

Hyperloop-teknologi har potentiale til fuldstændig at forandre transport på globalt plan. For at understøtte udviklingen af denne nye teknologi er man nu gået i gang med at udvikle europæiske standarder for hyperloop-systemer.

Oversigt

Hyperloop-teknologi har potentiale til fuldstændig at forandre transport på globalt plan. For at understøtte udviklingen af denne nye teknologi er man nu gået i gang med at udvikle europæiske standarder for hyperloop-systemer. Formålet med at udvikle disse nye standarder er blandt andet at sikre et fælles sprog for udviklere, producenter og forskere, der arbejder på hyperloop-teknologi. Fokus vil særligt være på standardisering af fartøjer, infrastruktur, interoperabilitet, signalering, sikkerhed og operation.

Udviklingen af hyperloop-teknologi har indtil nu særligt været drevet fra USA med Hyperloop One-projektet, men arbejdet i Europa har ikke stået stille. I Europa er udviklingsarbejdet centreret omkring den hollandske virksomhed, Hardt, og en række virksomheder og forskningsmiljøer i Spanien, Finland, Polen og Belgien. Standardiseringsarbejdet vil bringe disse virksomheder og forskningsmiljøer sammen med den europæiske transportsektor for at sikre kvalitet, sikkerhed og interoperabilitet i udviklingen af hyperloop-teknologi.

Dansk Standard holder et kickoffmøde for at samle danske virksomheder, myndigheder og organisationer med interesse i hyperloop for at diskutere og prioritere Danmarks engagement i arbejdet. På kickoffmødet får du indblik i hyperloop-systemer, det arbejde der er sat i gangs på europæisk plan, samt hvilken betydning den nye teknologi kan få for Danmark. Du får mulighed for at diskutere danske interesser på området og være med til at sætte danske prioriteter i arbejdet.

Mødet holdes som et videomøde.

NB. Tilmeldte vil modtage en invitation til at deltage i onlinemødet inden mødets opstart.

Det får du ud af det

  • Indblik i det igangværende arbejde med hyperloop-systemer på europæisk plan.
  • Forståelse for, hvorfor arbejdet med standarder er sat i gang, og hvad der vil blive fokuseret på.
  • Viden om danske perspektiver på hyperloop-systemer.
  • Mulighed for at diskutere og sætte danske prioriteter i det fremadrettede arbejde med standardisering af hyperloop-systemer.
  • Mulighed for at følge med og blive involveret i gruppens arbejde.

Målgruppe

Offentlige og private transportvirksomheder, offentlige myndigheder, forskningsmiljøer, ingeniørvirksomheder samt virksomheder, der udvikler relevant teknologi.

Kontakt

Hvis du vil høre mere, er du velkommen til at kontakte Ditte Klint Heede, standardiseringskonsulent, dkh@ds.dk, tlf.: 39966242.

Program

  • Velkommen og introduktion til Dansk Standard og standardisering v. Ditte Klint Heede, Dansk Standard
  • Præsentation (via videolink) af arbejdet i den nye tekniske komité for hyperloop-standardisering v. Okke-Jaap Prent, NEN
  • Et dansk perspektiv på hyperloop v. Jan Schneider-Tilli, BaneDanmark
  • Spørgsmål fra deltagerne og diskussion af danske interesser og prioriteter for hyperloop-standardisering.

Dato for afholdelse