Webinar via Teams d. 14. september kl. 13-14.30

Introduktion til FHIR og HL7 Danmarks arbejde med basis-profiler

Få en introduktion til HL7 FHIR på dansk med fokus på de helt centrale karakteristika for standarden.

Oversigt

Dette webinar giver en introduktion til HL7 FHIR på dansk. FHIR® (Fast Healthcare Interoperability Resources) er udviklet af HL7 og er en interoperabilitets-standard til elektronisk udveksling af sundhedsoplysninger. FHIR-standarden prioriteres i stigende grad i sundheds-IT-projekter både offentligt og blandt leverandører i ind- og udland, fordi den kan være medvirkende til hurtigt at specificere sundhedsdata og sikre, at den kan valideres.

Hermed er FHIR er et godt bud på, hvordan sundhedsdata kan udveksles mellem forskellige systemer, uanset hvordan data er gemt i disse systemer. Ensartet brug af FHIR i Danmark kræver dog en vis harmonisering, hvilket HL7 Danmark har udviklet en proces for. De første HL7 Danmark-kerne-profiler (kaldet DK-core) er udviklet og taget i brug i forskellige sammenhænge.

Som noget nyt, er der indgået et samarbejde mellem HL7 Danmark og MedCom, der skal sikre, at DK-core kan ejes af HL7 Danmark, men forvaltes af MedCom, som dermed kommer til at have ansvar for høringsdelen. Samarbejdet baner vejen for, at DK-core kan optages i Sundhedsdatastyrelsens standardkatalog.

Webinaret kræver, at man har en basal forståelse af informationsmodellering.

Det får du ud af det

  • Forståelse for forskellen på en FHIR-ressource og en FHIR-profil
  • Indblik i, hvorfor FHIR opfattes som hurtigere at komme i gang med end andre sundheds-IT-standarder
  • Overblik over, hvilke overvejelser der er omkring brug af FHIR i Danmark

Målgruppe

Personer, som arbejder med IT og udveksling af sundhedsdata og har en basal forståelse af informationsmodellering.

Kontakt

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte Tilde Elkjær, standardiseringskonsulent i Dansk Standard på te@ds.dk eller på tlf.: 39966158 eller Lærke Høllund, standardiseringskonsulent i Dansk Standard, på lhd@ds.dk eller på tlf.: 39966159

Program

  • Webinaret er organiseret med ca. 45 minutters oplæg og 45minutters faglig diskussion.
  • Oplæg v. Thea Mentz Sørensen, MedCom