Webinar via Teams, 18. juni kl. 13-14.30.

Introduktion til FHIR og HL7’s arbejde med basis-profiler

Få indblik i standarden FHIR, og hvordan sundhedsdata kan udveksles mellem forskellige systemer, uanset hvordan data er gemt i disse systemer.

Oversigt

Dette webinar giver en introduktion til HL7 FHIR på dansk, med fokus på de helt centrale karakteristika for standarden. FHIR® (Fast Healthcare Interoperability Resources) er udviklet af HL7 og er en interoperabilitets-standard til elektronisk udveksling af sundhedsoplysninger. FHIR-standarden prioriteres i stigende grad i sundheds-It-projekter både offentligt og blandt leverandører, fordi den kan være medvirkende til hurtigt at specificere sundhedsdata, og sikre at den kan valideres.

Hermed er FHIR er et godt bud på, hvordan sundhedsdata kan udveksles mellem forskellige systemer, uanset hvordan data er gemt i disse systemer. Ensartet brug af FHIR i Danmark kræver dog en vis harmonisering, og HL7 Danmark har udviklet en proces for dette, og de første HL7 Danmark basis-profiler er udviklet og ibrugtaget i forskellige sammenhænge.

Så har du spurgt dig selv, hvad forskellen på en FHIR-ressource og en FHIR-profil er? Hvorfor FHIR opfattes som hurtigere at komme i gang med end andre sundheds-IT-standarder? Samt hvilke overvejelser der er omkring brug af FHIR i Danmark? Så er dette webinar for dig.

Webinaret kræver, at man har en basal forståelse af informationsmodellering.

Det får du ud af det

  • Indblik i HL7 og FHIR-standarden
  • Forståelse for brugen af FHIR i Danmark
  • Indsigt i, hvorfor brugen af standarden kræver en vis harmonisering

Målgruppe

Personer, som arbejder med IT og udveksling af sundhedsdata.

Kontakt

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte Sofia Vork Stokholm, seniorkonsulent i Dansk Standard på svs@ds.dk eller på tlf.: 39966222.

Program:

  • Introduktion
  • Oplæg v/Kirstine Rosenbeck Gøeg (ca. 40 min)
  • Faglig diskussion (ca. 45 min)