Onlinekursus / formiddag

ISO 14001 Online - få et gratis overblik over standardens krav!

Via Microsoft Teams guider Dansk Standards underviser dig igennem ISO14001-standardens indhold og præsenterer de væsentligste elementer med inspiration til, hvordan du kan løse de forskellige krav.

Via Microsoft Teams guider Dansk Standards underviser dig igennem ISO14001-standardens indhold og præsenterer de væsentligste elementer med inspiration til, hvordan du kan løse de forskellige krav. Sessionen byder på en række spørgsmål, hvor du som deltager får lejlighed til at teste din erhvervede viden. Samtidig får du selv mulighed for at stille underviseren spørgsmål via chatfunktionen i Microsoft Teams. Vel mødt!

Vil du hellere følge onlinekurset om eftermiddagen?

Agenda

 • 09:00 Velkomst og introduktion til dagsorden og formidlingsform
  Dagens program og de benyttede online-faciliteter gennemgås.

 • 09:15 Introduktion til ISO 14001
  Du lærer om principperne for ISO-standarder, de grundlæggende begreber inden for miljøledelse, samt fordele og dokumentationskrav ved anvendelse af ISO 14001.

 • 09:30 Planlægning af et miljøledelsessystem
  Fundamentet for etablering af et miljøledelsessystem præsenteres. Her inddrages definition af anvendelsesområde, miljøpolitik, miljømål og handlingsplaner.

 • 10:00 Pause

 • 10:10 Miljøarbejdet i praksis
  Du lærer om livscyklusperspektivet, awareness, kommunikation og dokumentation.

 • 10:55 Opfølgning
  Du tages igennem aktiviteterne til evaluering af miljøindsatsen, herunder måling, interne audits og ledelsens evaluering

 • 11:20 Evaluering
  Underviseren opsummerer dagens program og giver inspiration til videre læring.

 • 11:30 På gensyn!

  Du modtager kursuspræsentationen og den nyeste ISO 14001-standard digitalt.