Onlinekursus / eftermiddag

ISO/IEC 27001 Online - få et gratis overblik over standardens krav!

Via Microsoft Teams guider Dansk Standards underviser dig igennem ISO/IEC 27001-standardens indhold med inspiration til, hvordan du kan løse de forskellige krav.

Via Microsoft Teams guider Dansk Standards underviser dig igennem ISO/IEC 27001-standardens indhold med inspiration til, hvordan du kan løse de forskellige krav. Sessionen byder på en række spørgsmål, hvor du som deltager får lejlighed til at teste din erhvervede viden. Samtidig får du selv mulighed for at stille underviseren spørgsmål via chatfunktionen i Microsoft Teams. Vel mødt!

Vil du hellere følge onlinekurset om formiddagen?

Agenda

 • 13:00 Introduktion til dagsorden og formidlingsform
  Eftermiddagens program og de benyttede online-faciliteter gennemgås.

 • 13:10 Introduktion til ISO/IEC 27001
  Du lærer om principperne for ISO-standarder, de grundlæggende begreber inden for informationssikkerhed, samt fordele og dokumentationskrav ved anvendelse af ISO/IEC 27001.

 • 13:25 Planlægning af et ISMS
  Fundamentet for etablering af et ledelsessystem for informationssikkerhed (ISMS) præsenteres. Her inddrages formulering af målsætninger, definition af anvendelsesområde og stillingtagen til interessentkredsen.

 • 13:45 Risikovurdering
  Du lærer om planlægning af risikostyring, angivelse af metode, identifikation af risici, analyse af sandsynligheder for konsekvenser, samt evaluering af de fundne risici.

 • 14:10 Pause

 • 14:20 Risikohåndtering
  Anden del af risikostyring beskriver vores valgmuligheder ved håndtering af risici, typer af foranstaltninger og ledelsesrapportering af risici.

 • 14:35 SoA-dokument
  Rammerne for et Statement of Applicability (SoA) og samspillet med risikostyring gennemgås

 • 14:45 Implementering af et ISMS
  Overvejelser om kompetencer, awareness-træning, kommunikation og dokumentation beskrives.

 • 15:00 Evaluering
  Du tages igennem aktiviteterne til evaluering af informationssikkerhedsindsatsen, herunder måling, interne audits og ledelsens evaluering

 • 15:20 Opsamling
  Underviseren opsummerer dagens program og giver inspiration til videre læring.

 • 15:30 På gensyn!

Du modtager kursuspræsentationen og den nyeste ISO 27001-standard digitalt.