Webinar, Teams d. 4. maj kl. 13.30-15.00

Webinar - IT-architectures with HL7 FHIR

Hvordan kan man skabe ensartethed i dokumentationen i sundhedsvæsenet? Få indblik i, hvordan HL7 FHIR kan spille den rigtige rolle i IT-arkitekturen.

Oversigt

HL7 Danmarks vision er at bidrage til, at dokumentationen i sundhedsvæsenet bliver ensartet, og at den data, der bliver opsamlet, bliver relevant, nem at tage ud og anvendelig til flere formål. På denne måde begrænses besværlige og gentagende konverteringer og dobbeltregistreringer, for at de samme data kan benyttes til forskellige og nye formål.

For at det skal lykkes, handler det om mere end at bruge HL7 FHIR. Det handler om at lade standarden spille den rigtige rolle i IT-arkitekturen.

Dette vil vi diskutere og komme nærmere ind på på dette webinar, hvor blandt andre Alastair Allen vil holde et oplæg. Han er en af verdens mest inspirerende debattører af sundheds-it-arkitektur, se fx https://medium.com/@alastairallen.

Webinaret foregår med engelsk som primært sprog. Det er dog muligt at stille spørgsmål og komme med kommentarer på dansk.

Det får du ud af det

  • Overblik over kendte udfordringer med FHIR-baserede IT-systemer i Danmark.
  • Forståelse for økosystemer med mere end én FHIR-version.
  • Indblik i FHIR + openEHR-arkitekturer, og hvorfor det er en god idé at mikse præcis de to standard-paradigmer.

Målgruppe

Konsulenter, udviklere og IT-arkitekter. Noget kendskab til IT-arkitektur og standarder i sundhedsvæsenet er en fordel.

Kontakt

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte Lærke Høllund, standardiseringskonsulent i Dansk Standard, på lhd@ds.dk eller på tlf.: 39966159

Program

Webinaret består af tre korte præsentationer efterfulgt af en panel- og deltagerdiskussion:

  • Overblik over kendte udfordringer med FHIR-baserede IT-systemer i Danmark v/Kirstine Rosenbeck Gøeg, HL7 Danmark og Rosenbeck informatics
  • Økosystemer med mere end én FHIR-version v/Torben Hagensen, HL7 Danmark og Systematic
  • FHIR + openEHR arkitekturer (og hvorfor det er en god idé at mikse præcis de to standard-paradigmer) v/Alastair Allen, Better