Kickoffmøde

Kickoff - Ligestilling og diversitet

Onlinemøde via Teams.

Oversigt

Ligestilling og diversitet har fået stigende fokus i mange virksomheder og organisationer. Men arbejdet med ligestilling og diversitet er komplekst - og således udfordrende, måske særligt for små og mellemstore virksomheder og organisationer, at få et overblik over, hvad der er best practice, og hvordan de kan arbejde med emnet.

Derfor skal der udvikles en dansk ledelsesstandard for ligestilling og diversitet, som kan hjælpe virksomheder og organisationer med at komme i mål med deres arbejde for en mere ligelig kønsrepræsentation samt diversitet. Dansk Standard inviterer interessenter til et kickoffmøde for at høre mere om arbejdet og om muligheden for at få indflydelse på standarden.

Standarden skal være et brugbart værktøj, som virksomheder og organisationer kan benytte til at etablere og vedligeholde effektive ledelsessystemer for ligestilling og diversitet. Der, hvor det er relevant, skal dette ledelsessystem kunne integreres med andre ledelsessystemer.

Målet med standarden er at gøre det lettere for arbejdsgivere at etablere og vedligeholde inkluderende arbejdspladser samt at dokumentere egne indsatser og resultater. Det vil blive frivilligt, om man ønsker at implementere standarden, og ligeledes om man ønsker at opnå en certificering i den.

Standarden vil være egnet til virksomheder, organisationer og institutioner i alle størrelser og brancher.

NB. Tilmeldte vil modtage en invitation til at deltage i onlinemødet inden mødets opstart.

Det får du ud af det

  • Indblik i aktuel forskning og debat vedr. ligestilling og diversitet.
  • Forståelse for, hvordan en standard kan hjælpe virksomheder med at understøtte arbejdet med ligestilling og diversitet.
  • Mulighed for at diskutere og sætte prioriteter i det fremadrettede arbejde.
  • Mulighed for at påvirke indhold og krav til en kommende certificerbar standard for ligestilling og diversitet.

Målgruppe

HR-chefer, arbejdsmiljøansvarlige, CSR-chefer o.l. i stort set alle typer organisationer med særlig fokus på CSR, ligestilling og SDG 5.

Kontakt

Hvis du vil høre mere, er du velkommen til at kontakte Charlotte Vincentz Fischer, seniorkonsulent, cvf@ds.dk, tlf.: 39966130.

Program

Følger

Dato for afholdelse