Webinar 2. juni, kl. 13 - 14

Kom på forkant med kravene i NIS2 med standarder

Få inspiration til, hvordan du kan blive klar til NIS2 med standarder inden for cyber- og informationssikkerhed.

Oversigt

Mange danske virksomheder bliver snart omfattet af nye regler for cyber – og informationssikkerhed. På dette webinar kan du få inspiration til, hvordan I med ISO/IEC 27000-serien kan blive klar til kravene i NIS2 ift. bl.a. risikostyring, håndtering af sikkerhedshændelser og ledelsens ansvar.

I oktober 2024 træder NIS2 i kraft, og det betyder, at en lang række danske organisationer og virksomheder blive omfattet af ny europæisk lovgivning for cyber- og informationssikkerhed i forhold til kritisk infrastruktur. NIS2 erstatter det oprindelige net- og informationssikkerhedsdirektiv (NIS) fra 2016. NIS2 stiller nye krav pga. såvel øget digitalisering og afhængighed af digitale tjenester som markante ændringer i trusselsbilledet. Det medfører en række forpligtelser, som langt flere virksomheder end hidtil skal forholde sig til.

På dette webinar stiller vi skarpt på kravene i NIS2 og giver inspiration til, hvordan kravstandarden ISO/IEC 27001 og den dertilhørende vejledning ISO/IEC 27002 kan være et godt udgangspunkt for at leve op til disse krav.

Rasmus Eriksen og Stine Kyvsgaard fra Center for Cybersikkerhed lægger for med baggrundsviden om det reviderede direktiv samt en status på den danske implementering af NIS2. Herefter følger et kort oplæg fra Majken Prip fra Dansk Standard om, hvilken værdi det giver at tage udgangspunkt i standarder ift. at imødekomme direktivets krav. Og endelig vil Karsten Vandrup, ekstern konsulent hos Dansk Standard og selvstændig rådgiver, give en praktisk vinkel på, hvordan man som virksomhed kommer godt i gang med NIS2.

Det får du ud af det

  • Indblik i og status på NIS2-direktivet
  • Inspiration til, hvordan standarder kan understøtte arbejdet med kravene i NIS2.
  • Praktisk vinkel på, hvordan man kommer godt i gang med at leve op til NIS2.

Målgruppe

Dette webinar henvender sig til alle, der arbejder med cyber- og informationssikkerhed, og som ønsker en kort introduktion til NIS2 og inspiration til, hvordan standarder kan være et godt udgangspunkt for at leve op til direktivets krav.

Kontakt

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte Berit Aadal, seniorkonsulent i Dansk Standard på baa@ds.dk eller på tlf.: 39 96 62 96.

Program

  • 13.00 - Velkommen
  • 13.05 -  Baggrund for NIS2 samt status på den danske implementeringv/ Rasmus Eriksen og Stine Kyvsgaard, Center for Cybersikkerhed
  • 13.25 - Hvordan kan standarder understøtte jeres arbejde med NIS2?v/ Majken Prip, Dansk Standard
  • 13.40 - Kom godt i gang med NIS2 – en praktisk vinkelv/ Karsten Vandrup, Stealth Computing
  • 13.55 - Spørgsmål
  • 14.00 - Tak for i dag