Webinar 22. juni, kl. 10:00 - 11:30.

Kontrol af bærende konstruktioner, ny vejledning til DS 1140

Få indsigt i den nye praksis med almen kontrol af bærende konstruktioner med baggrund i standarden, DS 1140, og den nye tilhørende vejledning, DS/INF 1140:2022.

Oversigt 

I 2019 udkom standarden, DS 1140 Udførelse af bærende konstruktioner – Almen kontrol, som medførte et paradigmeskift, fordi den opstiller rammer og krav til udførende entreprenørers kontrol af egne arbejder på byggepladser og bliver henvist til i bygningsreglementet.

Ændringen, af hvem der har ansvaret for den almene kontrol, er sket ud fra et ønske om at forbedre kvaliteten af byggeriet og mindske antallet af fejl. De nye krav til kontrol har dog vist, at der er behov for en vejledning til DS 1140, og den vejledning er netop udkommet.

På dette webinar vil du få en gennemgang af vejledningen til DS 1140, DS/INF 1140:2022 – Vejledning til DS 1140:2019, som skal lette overgangen fra den hidtidige måde at foretage kontrol på til en ny og mere systematiseret tilgang til kontrol jf. bygningsreglementets krav.

Takket være støtte fra Bolig- og Planstyrelsen, Grundejernes Investeringsfond og DI Byggeri har det været muligt at gøre vejledningen gratis.

Det får du ud af det

  • Overblik over den nye praksis med kontrol af bærende konstruktioner
  • Indsigt i den nye vejledning til DS 1140
  • Mulighed for at stille spørgsmål

Målgruppe

Udførende af byggeri samt de led i kæden, der ligger før byggeriet, fx Kommuner, ingeniører og statikere samt andre branchefolk. Evt. software-udviklere, som kan lave programmer til udregning og kontrol.

Kontakt

Hvis du vil høre mere, er du velkommen til at kontakte Erling Richard Trudsø, seniorkonsulent i Dansk Standard på mail ert@ds.dk eller tlf.: 39966119

Program

  • Velkomst v/Erling Richard Trudsø, seniorkonsulent i Dansk Standard
  • Præsentation og gennemgang v/Niels Jørgen Aagaard, tidl. institutdirektør i DTU BYG
  • Spørgsmål
  • Afslutning