Webinar via Teams - 8. april, kl. 9.30 – 11

Maskiner og udstyr til fremstilling af fødevarer

Sikkerhed og hygiejne er noget af det vigtigste for danske producenter og brugere af udstyr til fremstilling af fødevarer. Hør, hvordan du ved at bruge standarder kan være sikker på, at du overholder gældende lovgivning, samt hvordan du kan få indflydelse på standardernes krav fremover.

Oversigt

Det er vigtigt, at designere og producenter af maskiner og udstyr til fødevarer er bekendt med kravene til sikkerhed og hygiejne og overholder gældende lovgivning. Få indsigt på dette webinar i, hvordan du kan bruge de standarder og specifikationer til at overholde disse krav, når du skal fremstille maskiner og udstyr til fødevarer. Desuden får købere og brugere af maskinerne og udstyret sikkerhed for, at produkterne overholder gældende lovgivning, når det efterlever standarderne på området.

På dette webinar får du et overblik over de vigtigste standarder, som det danske udvalg, S-246 – Fødevaremaskiner, har været med til at udvikle; DS/EN 1672-1:2014, DS/EN 1672-2:2020 og DS/INSTA 1010:2019. Den sidstnævnte er en nordisk standard, som Dansk Standard og formanden for det danske udvalg i det forgangne år har udarbejdet, og som opdaterer hygiejne- og sikkerhedskravene efter de nordiske niveauer for design af udstyr til fødevarer.

Få indflydelse på standarderne

Du vil også blive præsenteret for, hvordan udvalget i det europæiske og internationale standardiseringsarbejde vil benytte den nordiske standard til at højne niveauet for sikkerhed og hygiejne i de europæiske og internationale standarder. Aktiviteterne på det internationale plan forventes at starte op i 2021, hvor udvalget vil være med til at præge de standarder, der kommer til at dække både Europa og globalt – og du har mulighed for at være med.

Det får du ud af det

 • Få indsigt i, hvordan standarder kan styrke kvaliteten af arbejdet med fødevaremaskiner og skabe forbedret aftalegrundlag
 • Få indsigt i den nye nordiske standard, DS/INSTA 1010 – Hygiejnisk design af maskiner og udstyr til fremstilling af kød, fisk og skaldyr.
 • Få indsigt i de to vigtige generelle hovedstandarder vedr. sikkerhed hhv. hygiejne for alle typer fødevarer:
  - DS/EN 1672-1 – Fødevaremaskiner – Grundlæggende begreber – Del 1: Sikkerhedskrav
  - DS/EN 1672-2 – Fødevaremaskiner – Grundlæggende begreber – Del 2: Hygiejnekrav
 • Få indsigt i arbejdet med udviklingen af CEN- og ISO-standarder for sikre og hygiejniske fødevaremaskiner
 • Få viden om mulighederne for indflydelse på de kommende standarder.

Målgruppe

Producenter og underleverandører af maskiner og udstyr til fremstilling af fødevarer. Købere/brugere af maskiner og udstyr til fremstilling af fødevarer. Konsulenter, der fungerer som rådgivere for fødevareindustrien.

Kontakt

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte Søren Nielsen, seniorkonsulent i Dansk Standard på sn@ds.dk eller på tlf.: 39966229.

Program

 • 09.30 Velkomst og præsentation af Dansk Standard v/Søren Nielsen
 • 09.35 Få indflydelse på standarderne inden for maskiner og udstyr til fremstilling af fødevarer
 • 09.45 Vigtige standarder på området – Hvorfor skal I kende dem og bruge dem?
  - EN 1672-1 – Food processing machinery – Safety v/Hans Morten Henriksen
  - EN 1672-2 – Food processing machinery – Hygiejne v/Allan Friis
  - DS/INSTA 1010 – Hyg. design af maskiner og udstyr til fremst. af kød, fisk og skaldyr v/Hans Morten Henriksen
 • 10.30-10.45 Spørgsmål og afrunding.