Diplomkursus

Online: Miljøledelse ISO 14001 Diplomkursus

Over tre intensive moduler præsenteres du for indholdet i ISO 14001-standarden og lærer samtidig, hvordan de enkelte krav efterleves i praksis. Kurset afholdes via Microsoft Teams.

Vil du hellere på fysisk kursus?

Oversigt

Over tre intensive moduler præsenteres du for indholdet i ISO 14001-standarden og lærer, hvordan de enkelte krav efterleves i praksis. Undervisningen er dialogbaseret, så kursisterne kan udveksle erfaringer og lære af hinanden. Undervejs vil der være praktiske øvelser, der kan inspirere dig til arbejdet til i din egen organisation. Underviseren benytter i sin præsentation en indbygget survey-funktion, hvor du som deltager løbende får mulighed for at teste din erhvervede viden.

Som afslutning følger en multiple choice eksamen, som måler på dine erhvervede viden færdigheder. Kurset afholdes via Microsoft Teams

Bæredygtighed er i dag af stor betydning for alle organisationer, offentlige som private, og med et ledelsessystem efter ISO 14001-standarden kan denne dagsorden sættes i en struktur i jeres organisation, så I synliggør jeres mål og vejen til at opnå dem.

Hvorfor skal virksomheden arbejde med miljøledelse?

Bæredygtighed er i dag af stor betydning for alle organisationer, offentlige som private, og med et ledelsessystem efter ISO 14001-standarden kan denne dagsorden sættes i en struktur i jeres organisation, så I synliggør jeres mål og vejen til at opnå dem.

ISO-standarder er internationalt anerkendte standarder, som sætter rammerne for, hvordan virksomheder over hele verden systematisk bør arbejde for at opnå forbedringer efter best practise inden for de områder, som standarderne dækker. Med ISO 14001 for miljøledelse får virksomheder dermed værktøjer til at arbejde mere bæredygtigt og opnå miljøforbedringer. Fx kræver et miljøledelsessystem, at virksomheden opstiller en miljøpolitik, og at der arbejdes systematisk med miljømål såsom at nedbringe forurening, affaldsgenerering og uhensigtsmæssige udledninger i miljøet. Desuden sikrer ISO 14001 en bedre miljømæssig præstation af produkter og services, fordi den fordrer, at man inddrager et livscyklusperspektiv, så miljøpåvirkninger ikke skubbes videre til andre steder i værdikæden.

Miljøledelse kan med fordel også anvendes som et konkret værktøj til at implementere FN’s grønne verdensmål i forretningen, og samtidigt får du et værktøj til at dokumentere virksomhedens indsats både eksternt og internt.

Alle ISO’s ledelsessystemer er opbygget efter den samme grundstruktur - High Level Structure (HLS). Det betyder, at hvis virksomheden i forvejen har et ISO-ledelsessystem implementeret, så kan man lettere integrere systemerne til ét fælles ledelsessystem.

Kurset giver dig

 • Overblik over miljøledelse og kravene i ISO 14001-standarden
 • Værktøjer til forberedelse, udrulning, evaluering og forbedring af et ledelsessystem for miljøledelse
 • Inspiration til miljøarbejdet via øvelser og gruppearbejde med kursets øvrige deltagere
 • Et eksamensbevis på de erhvervede kompetencer (ved beståelse)

Målgruppe

Kurset er målrettet ledere og medarbejdere, der ønsker at forstå kravene i ISO 14001 med henblik på at kunne bidrage til at arbejde med at vedligeholde og forbedre et ledelsessystem for miljø samt ledere og medarbejdere med ansvar for organisationens bæredygtighedsdagsorden, som ønsker at forstå, hvad et ledelsessystem er og hvordan det kan anvendes til at understøtte denne dagsorden.

Hør vores underviser Signe, fortælle om kurset

Underviser

Signe Malberg, Seniorkonsulent i Dansk Standard med mere end 15 års praktisk erfaring med at opbygge, implementere og udvikle ledelsessystemer i både offentlige og private virksomheder. Signe har solid erfaring med den daglige drift af ledelsessystemet og kender de udfordringer, der kan opstå når standardens krav skal omsættes til et værdiskabende ledelsessystem. Signe har desuden mange års erfaring som auditansvarlig og intern auditor og er uddannet Lead auditor i ISO 14001 og ISO 9001.

Program

Dag 1 (kl. 9.00-12.00)

 • Velkomst og introduktion til kursusform og -indhold
 • Grundlæggende principper bag et miljøledelsessystem
 • Kravene i ISO 14001
 • Planlægning af miljøledelsessystemet
 • Lederskab og miljøpolitik

Dag 2 (kl. 9.00-12.00)

 • Risici, muligheder og miljøforhold
 • Miljømål
 • Støttefunktioner og aktiviteter

Dag 3 (kl. 9.00-13.00)

 • Drift, nødberedskab og afværgeforanstaltninger
 • Evaluering og måling af ledelsessystemet
 • Intern audit og ledelsens evaluering 
 • Eksamen

Du modtager kursuspræsentationen og den nyeste ISO 14001-standard digitalt et par dage inden kurset.