Diplomkursus

Online: Miljøledelse ISO 14001 Diplomkursus

Over 3 intensive moduler præsenteres du for indholdet i ISO 14001-standarden og lærer samtidig, hvordan de enkelte krav efterleves i praksis. Kurset afholdes via Microsoft Teams.

Vil du hellere på fysisk kursus?

Oversigt

Over 3 intensive moduler præsenteres du for indholdet i ISO 14001-standarden og lærer samtidig, hvordan de enkelte krav efterleves i praksis. Kurset tager dig igennem de forskellige faser ved implementering af et ledelsessystem for miljø. De tilknyttede øvelser sikrer, at du formår at overføre arbejdet til din egen organisation efterfølgende. Som afslutning følger en eksamen, som måler på dine erhvervede færdigheder.

Bæredygtighed er i dag af stor betydning for alle organisationer, offentlige som private, og med et ledelsessystem efter ISO 14001-standarden kan denne dagsorden sættes i en struktur i jeres organisation, så I synliggør jeres mål og vejen til at opnå dem.

Kurset afholdes via Microsoft Teams. Underviseren benytter i sin præsentation en indbygget survey-funktion, hvor du som deltager får mulighed for at teste din erhvervede viden. Samtidig bliver der tid til løbende at stille underviseren spørgsmål.

Kurset giver dig

 • Overblik over miljøledelse og kravene i ISO 14001-standarden

 • Metodik til implementering af ISO 14001 i din egen organisation

 • Værktøjer til forberedelse, udrulning, evaluering og forbedring af et ledelsessystem for informationssikkerhed

 • Et eksamensbevis på de erhvervede kompetencer (ved beståelse)

 • Inspiration til miljøarbejdet via øvelser og gruppearbejde med kursets øvrige deltagere

Målgruppe

Kurset er målrettet ledere og medarbejdere, der arbejder med at indføre, vedligeholde og forbedre et ledelsessystem for miljøet samt ledere og medarbejdere med ansvar for organisationens bæredygtighedsdagsorden.

Undervisere

Susan Redder Bruun, chefkonsulent og Kvalitets- og Miljøchef i Dansk Standard, har mere end 20 års erfaring med undervisning og forretningsudvikling. De senere år har Susan rådgivet om kvalitets- og miljøledelse i danske virksomheder, blandt andet Lægemiddelstyrelsen, Pressalit, Cobham Satco og Styrelsen for Patientsikkerhed. Hvis du har spørgsmål til kurset, er du velkommen til at kontakte Susan på srb@ds.dk.

Program

Dag 1

 • 09:00 Velkomst og introduktion til kursusform og -indhold
 • 09:15 Grundlæggende principper bag et miljøledelsessystem
 • 09:45 Kravene i ISO 14001
 • 10:15 Pause
 • 10:30 Planlægning af miljøledelsessystemet
 • 11:00 Interessentanalyse
 • 11:30 Afgrænsning af ledelsessystemet
 • 11:50 Opsamling
 • 12:00 Tak for i dag

Dag 2

 • 09:00 Velkomst og repetition
 • 09:10 Lederskab og miljøpolitik
 • 10:15 Pause
 • 10:30 Risikovurdering og muligheder
 • 11:15 Støttefunktioner til miljøledelsessystemet
 • 11:50 Opsamling
 • 12:00 Tak for i dag

Dag 3

 • 09:00 Velkomst og repetition
 • 09:10 Nødberedskab og afværgeforanstaltninger
 • 09:45 Evaluering: måling af ledelsessystemet
 • 10:15 Pause
 • 10:30 Evaluering: interne audits og ledelsens gennemgang 
 • 11:00 Opsamling og eksamensforberedelse
 • 12:00 Eksamen
 • 13:00 Resultater og feedback

Du modtager kursuspræsentationen og den nyeste ISO 14001-standard digitalt.