Webinar d. 31. oktober kl. 10.00-11.30

Nyt udvalg om CO2-fangst, -transport og -lagring

Få indblik i det helt nye arbejde med CO2-fangst, -transport og -lagring og den udvikling, der er i gang inden for standarder på området, samt hvordan du kan få indflydelse på de kommende standarder.

Oversigt

Standarderne skal understøtte arbejdet med CO2- fangst, -transport og -lagring (CCS – Carbon Capture and Storage). Hermed kan standarderne bidrage til regeringens mål om CO2-reduktion, og om at Danmark skal være Europas lagerplads. Standarder vedrørende CO2-fangst og -transport forventes desuden at understøtte udviklingen og driften af e-brændstoffer, hvor C02 anvendes som delprodukt til at forædle brint.

C02-reduktion har stor, politisk og samfundsmæssigt bevågenhed. Regeringen har søsat en politisk strategi for området, og i forlængelse heraf er der afsat 16 mia. kroner til et udbud af fangst og lagring af CO2. Dette understøttes desuden af erhvervslivet, hvor industrien satser økonomisk på området.

Standarder kan hjælpe virksomheder med at etablere et dansk marked for CO2-lagring samt skabe muligheder for nye markeder, dels i forhold til at Danmark skal være Europas lagerplads for CO2, dels i forhold til målet om at producere og eksportere grønne brændstoffer. CO2-udledende virksomheder kan desuden igennem standarder få redskaber til at mindske deres eget CO2-udslip. Samtidig kan standarder bidrage til at skabe gennemsigtighed i forhold til CO2’ens oprindelse.

Dansk Standard har netop oprettet et nyt udvalg for CO2-fangst, -transport og -lagring, som skal være med til at udvikle standarderne på området. Alle interessenter inden for området kan deltage i udvalget og dermed få indflydelse på standarderne.

På dette webinar får du en introduktion til arbejdet med standarder for CO2-fangst, -transport og -lagring samt indblik i Standard Norges erfaring fra arbejdet med standarder for CO2.

Det får du ud af det

  • Viden om, hvad der sker lige nu i Danmark og internationalt inden for standardisering på området
  • Indblik i de norske erfaringer med at udvikle CO2-standarder
  • Introduktion til muligheden for at indgå i et fagligt netværk på et nyt område, som er hastigt voksende.

Målgruppe

Alle virksomheder og offentlige myndigheder, som arbejder med eller kommer til at arbejde med CO2-fangst, -transport eller -lagring, samt virksomheder der kommer til at arbejde med at forædle brint til e-brændstoffer.

Kontakt

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte Brian Brink Larsen, seniorkonsulent i Dansk Standard på bbl@ds.dk eller på tlf.: 53 78 19 80.

Program

  • Velkomst v/Brian Brink Larsen, seniorkonsulent i Dansk Standard
  • Igangværende standardiseringsaktiviteter både nationalt og internationalt v/Brian Brink Larsen
  • Standard Norges erfaring med standardiseringsarbejde inden for CO2 v/TBA, Standard Norge
  • Sådan kan du få indflydelse på kommende standarder om CO2-fangst, -transport og -lagring v/Brian Brink Larsen
  • Tak for i dag