Onlinekursus

Sådan anvender du miljøkrav og standarder ved bæredygtig bygningsrenovering – cirkulær økonomi

Som ordregivende myndighed, med fokus på utallige detaljer ved udarbejdelse af udbudsdokumenter indenfor bygningsrenovering, nedrivning eller ved nybyggeri, er det ofte svært også at overskue relevante miljøproblemstillinger, at fokusere samt måle og dokumentere, for at opnå færre miljøpåvirkninger, reducere klimaaftryk, og fremme cirkulær økonomi.

Oversigt

Som ordregivende myndighed, med fokus på utallige detaljer ved udarbejdelse af udbudsdokumenter indenfor bygningsrenovering, nedrivning eller ved nybyggeri, er det ofte svært også at overskue relevante miljøproblemstillinger, at fokusere samt måle og dokumentere, for at opnå færre miljøpåvirkninger, reducere klimaaftryk, og fremme cirkulær økonomi.

Via konkrete eksempler og praktiske opgaver sigter kurset mod at give ordregiveren en første specifik træning i, hvordan man enkelt kan anvende miljøkrav og referere til standarder på en måde, der fremmer bæredygtig udvikling. Cirkulær økonomi er i den kontekst vigtig ved udarbejdelse af udbudsdokumenter.

Kurset afholdes via Microsoft Teams.

Kurset giver dig viden om

 • Praktisk viden om identifikation og brug af relevante miljøkrav og standarder i udbudsdokumenter ved indkøb af ydelser indenfor bygningsrenovering, nedrivning og nybyggeri.
 • Kompetencer til at udarbejde enklere og mere transparente udbudsdokumenter via standarder.
 • Værktøjer til at fokusere på miljøkrav og arbejde med cirkulær økonomi.
 • Ideer til at reducere transaktionsomkostninger i udbuds- og indkøbsprocessen.

Målgruppe

Offentlige ordregivere, strategiske indkøbere, koncernindkøbere og konsulenter.

Underviser

Søren Jensen, Master i Miljøledelse. Rådgiver for offentlige myndigheder indenfor bæredygtig bygningsrenovering og forfatter til guiden.

Program

Dag 1

 • 09:00 Velkomst og præsentation.
 • 09:10 Introduktion til standardisering og Udbudslovens § 41 – tekniske specifikationer.
 • 09:20 Miljøaspekter ved renovering eller nedrivning.
 • 10:00 Introduktion til standarder og standardiseringsaspekter indenfor byggeri.
 • 10:30 Pause.
 • 10:40 Introduktion til mulighederne i ETA'er (Europæiske tekniske vurderinger)
 • 11:15 Livscyklusbetragtninger og cirkulær økonomi ved bygningsarbejder.
 • 11:45 Fastlæggelse af krav i indkøbsprocessen – introduktion.

Dag 2

 • 09:00 Fastlæggelse af krav i indkøbsprocessen – fortsat.
 • 10:00 Dokumentation og bevis for overensstemmelse med krav.
 • 10:30 Pause
 • 10:40 Muligheder for brug af miljøkrav og standarder i indkøbsprocedurer.
 • 11:00 ”Hands on”. Specifik opgave i et renoveringsprojekt.
 • 11:30 Sammenfatning og evaluering
 • 11:45 Afrunding of afslutning.