Online-møde onsdag d. 11. november kl. 8.30-10.30, via Teams.

Orienteringsmøde om kommende revision af byggevareforordningen

EU-Kommissionen har varslet en kommende revision af byggevareforordningen, hvilket kan få betydning for det nuværende system og anvendelsen af harmoniserede standarder i den forbindelse. Sidste efterår holdt Dansk Standard det første orienteringsmøde om sagen, og da der dels er sket en politisk udvikling siden og dels er en større efterspørgsel i flere S-udvalg, inviterer vi hermed til et nyt møde.

Oversigt

EU-Kommissionen har varslet en kommende revision af byggevareforordningen, hvilket kan få betydning for det nuværende system og anvendelsen af harmoniserede standarder i den forbindelse. Sidste efterår holdt Dansk Standard det første orienteringsmøde om sagen, og da der dels er sket en politisk udvikling siden og dels er en større efterspørgsel i flere S-udvalg, inviterer vi hermed til et nyt møde.

På mødet vil vi præsentere, hvad vi ved om revisionen og processen på nuværende tidspunkt.

Kommissionen har annonceret en ny offentlig høring som vi også vil berøre.

NB. Tilmeldte vil modtage et link til mødet inden mødets opstart.

Det får du ud af det

  • Information om processen mod den kommende revision
  • Viden om den nuværende situation med harmoniserede standarder
  • Kendskab til, hvad der rører sig politisk

Målgruppe

Mødet er for alle, der er interesserer sig for rammerne for standardisering under byggevareforordningen, samt den kommende revision af forordningen.

Kontakt

Hvis du vil høre mere, er du velkommen til at kontakte Rina Ronja Kari, miljø- og klimapolitisk seniorkonsulent, rrk@ds.dk, tlf.: 39966116.

Program

  • Velkomst
  • Opdatering på proces for revisionen med fokus på standarder og ETA’s rolle
  • Den igangværende høring og europæisk samarbejde
  • Tak for i dag og videre forløb