Online onsdag den 24. august, kl. 10-11.30

Temamøde: Revision af DS 3077, Representative Sampling

Deltag på dette webinar og få indblik i standarden for Representative Sampling og revision af denne. Standarden giver universelle principper og metoder for praktisk prøvetagning.

Oversigt 

KHE Consulting (KHE, leder af den oprindelige taskforce) og Dansk Standard inviterer til et webinar, hvor du vil blive præsenteret for standarden, DS 3077 for Representative Sampling – Horisontal Standard, med hovedvægt på de afsnit, der står til revision. Samtidig er temamødet en invitation til at deltage i revisionen af standarden.

Ikke-repræsentativ prøvetagning er hvert år skyld i store, ofte skjulte økonomiske tab, som kunne have været undgået. Standarden, som bliver anvendt både nationalt og internationalt og refereret til i international faglitteratur, skal revideres efter syv år på markedet.

DS 3077 er en central systemstandard for sikring af kvaliteten af prøvetagninger – repræsentativitet. Standarden er en horisontal standard, fordi den præsenterer universelle principper og metoder for praktisk prøvetagning af alle typer heterogene materialer, processer og produkter (processering, produktion); de samme principper finder også anvendelse i det analytiske laboratorium. Standarden er endvidere relevant i forbindelse med akademiske, fagtekniske, teknologiske og industrielle publikationer.

Der findes ikke andre standarder, som beskriver de nødvendige generelle principper bag repræsentativ prøvetagning, hverken nationalt eller internationalt. Derfor vil DS 3077, efter endt revision, blive introduceret som en ISO-standard. DS 3077 er beskrevet i fuld detalje i dette dokument: ”DS 3077 Horizontal—a new standard for representative sampling. Design, history and acknowledgements”, TOS Forum (2015).

Det får du ud af det

 • Generelt Indblik i DS 3077 inkl. bruger historik m.v. (se vedhæftede dokument ovenfor).
 • Revidering af DS 3077: Din aktive medvirkning er central - få overblik over hvad der skal til.
 • Indsigt i, hvad du får ud af at være med i udviklingsarbejdet med standarden.
 • Mulighed for at stille spørgsmål til standarden.

Målgruppe

Alle, som er involverede eller har ansvar i forbindelse med korrekt prøvetagning af materialer, processer, produkter eller i det analytiske laboratorium: teknisk personale, proces- og laboratorieingeniører, management (CTO, CFO).

Kontakt

Hvis du vil høre mere, er du velkommen til at kontakte Lone Skjerning, seniorkonsulent i Dansk Standard på mail ls@ds.dk eller telefon: 39966255, eller Kim H. Esbensen på mail khe.consult@gmail.com eller mobil: 20214525.

Program

 • Velkommen og praktiske oplysninger v/Maibritt Agger, afdelingschef i Dansk Standard
 • Indledning: Hvorfor prøvetagning? v/Kim H. Esbensen, KHE Consulting
 • Hvorfor er ikke al prøvetagning repræsentativ? v/Kim H. Esbensen, KHE Consulting
 • Gennemgang af DS 3077 v/Kim H. Esbensen, KHE Consulting
 • Revidering, fagligt v/Kim H. Esbensen, KHE Consulting
 • Revidering, organisatorisk, administrativt v/Lone Skjerning, seniorkonsulent i Dansk Standard
 • Vejen frem mod "ISO 3077" v/Kim H. Esbensen, KHE Consulting, og Lone Skjerning, seniorkonsulent i Dansk Standard