Kursus

Sådan gennemfører du intern audit – effektive værktøjer (3 dage)

Tre dages praktisk orienteret kursus, hvor du via praktisk træning får styrket din grundlæggende værktøjskasse som auditor.

Oversigt over kurset

På kurset får du øget din forståelse af audit som værktøj til forbedringer i virksomheden. Gennem praktisk træning af de grundlæggende auditværktøjer, spørgeteknikker og forståelse af grundprincipperne i et ledelsessystem bliver du i stand til at levere en intern audit i høj kvalitet ud fra kravene i et ledelsessystem og samtidig håndtere eventuelle svære situationer i auditsituationen.

Undervisningen vil veksle mellem oplæg og gruppearbejde med cases og praksiseksempler. På dag to gennemføres en intern audit ud fra en case.

Kurset tager afsæt i ISO 19011

Der undervises ikke i en standard, men der tages udgangspunkt standarden DS/EN ISO 19011, som bl.a. indeholder konkrete råd til, hvordan man styrer et auditprogram, sætter et auditteam og forbedrer begge dele. Herudover berøres de mest anvendte ledelsessystemstandarder ISO 9001 og ISO 14001.

Kurset giver dig

 • Forståelse af, hvordan intern audit kan anvendes som værktøj til forbedringer af virksomhedens processer og ledelsessystem
 • Metoder og værktøjer til at levere en audit i høj kvalitet, hvor du bidrager til at identificere risici og forbedringsmuligheder
 • Viden og forståelse, der gør dig bedre rustet til at kommunikere om formålet med audit overfor auditkunden, linjeledere og kollegaer

Målgruppe for kurset

Kurset henvender sig til medarbejdere, der har deltaget i interne audits og ønsker at komme mere i dybden og træne de værktøjer, der blev introduceret på fx Bliv intern auditor. Kurset er også relevant for ledere i eksempelvis QHSE-funktioner, der ønsker, at audits skal have en mere central plads i virksomhedens værktøjskasse.

Interne auditorer, QHSE-specialister, Ledere af QHSE-funktioner, medarbejdere, der ønsker at få indsigt i audit som værktøj til forbedringer

Forudsætninger for kurset

Basal audittræning og kendskab til formål med audit. Det en fordel, hvis du har deltaget i eller har gennemført et par audits.

Desuden er det en fordel, at du har en grundlæggende forståelse for, hvad et ledelsessystem er.

Det får din virksomhed ud af kurset

Som virksomhed får I en auditor, der kan bidrage til at løfte niveauet i jeres interne audits og i højere grad kan sætte audit i relation til forretningen.

Undervisere

Kasper Mühlbach, chefkonsulent, IRCA-certificeret ledende auditor indenfor kvalitets- og miljøledelse og EFQM Business Excellence Lead Assessor.

 

Signe Malberg, seniorkonsulent i Dansk Standard. Signe har mange års erfaring med udførelse af interne audits, styring af interne auditteams og tilrettelæggelse og eksekvering af risikobaserede auditprogrammer.

 

Program

Dag 1

Introduktion og brush up:

 • Ledelsessystemer - Grundprincipper og formål
 • Anvendelse af intern audit/hvordan skaber en audit værdi?
 • Auditprocessen fra auditprogram til rapportering

Planlægning af audit:

 • Formål, omfang, kriterie og begrundelse for gennemførelse
 • Omsætning af krav til auditspørgsmål
 • Produktion af tjekliste/spørgeguide
 • Præsentation af case
 • Drøftelse af case
 • Findingskategorier - hvornår bruger man hvad, objektivt bevis
 • Forberedelse af audit på dag to

Dag 2

 • Auditorrollen
 • Spørgeteknikker, noter, mødeledelse
 • Sidste forberedelse og feedback på tjeklister/spørgeguides

Gennemførelse af audit

 • Audit gennemføres i grupper på tre til fire personer
 • Mundtlig opsummering af resultat overfor auditerede

Dag 3

Rapportering af intern audit

 • Formulering af findings
 • Forfatning af auditfinding
 • Fremlæggelser af auditfindings og læring fra de gennemførte audits i plenum
 • Evaluering

Mere information om kurset

Efter kurset opfordres I til at deltage i et netværk af interne auditorer. Netværket faciliteres af Dansk Standard. 

Standarden ISO 19011 fremsendes inden kurset.

Tjek også vores andre auditkurser

Hvis du ønsker at styrke dine kompetencer yderligere, kan du deltage på Dansk Standards Lead auditorkursus.

Sådan gennemfører du intern audit – effektive værktøjer