Kursus

Styrk dine kompetencer som Lead auditor

At være ledende auditor for et team kræver, at du er i stand til at styre auditteamet og kvalitetssikre tjeklister, audit findings og auditrapporter samt at du er en god mødeleder. Herudover skal du kunne præsentere auditresultater på en relevant og tydelig måde i organisationen. Sidstnævnte adskiller rollen som ledende auditor fra auditorrollen.

Oversigt over kurset

Kurset er tilrettelagt som en vekslen mellem teoretiske oplæg, praktiske øvelser i grupper og arbejde med cases. Undervisernes mange års erfaring , "good-” og ”best practices” indenfor området samt  ISO 19011 – Vejledning i audit af ledelsessystemer understøtter indlæringen. 

Lead auditors kerneopgave er at være leder for auditteamet under en audit. Som lead auditor sikrer man, at auditten har det rette fokus, afdækker de processer og krav, der er i scope og kvalitetssikrer auditplaner, tjeklister, findings og auditrapporter. Der er stort potentiale i at anvende audit som værktøj til afdækning af risici, vurdering af målopfyldelse og identifikation af forbedringsmuligheder. For at sikre konsistens, samme kvalitetsniveau og maksimalt udbytte i audits kræver det en kompetent lead auditor. 

Formålet med kurset er at styrke dine kompetencer som Lead auditor, så du kan øge værdiskabelsen af din virksomheds interne audits. Ud over at repetere god praksis for formulering af findings og gode audit konklusioner, arbejder vi med at øge forståelsen af risikobegrebet, procestænkning, ledelsessystemer og hvordan audit kan bidrage til forbedringer. Endvidere arbejder vi med rollen som sparringspartner for ledelsen, auditteamet og den gode præsentation af auditresultater.  

Hvad er ISO 19011?

ISO 19011 vejleder i det praktiske ved audits og giver en slags tjekliste, som auditorerne kan bruge. Lige fra fastlæggelse af auditprogrammet, forberedelse, udførelse og udarbejdelse af auditrapport. ISO 19011 er en internationalt anerkendt ledelesstandard, som sikrer, at alle, der udfører audits, har den samme tilgang og anvender de samme metodikker. Den er derfor også yderst relevant for danske virksomheder, der gerne vil arbejde systematisk med at kunne dokumentere deres arbejde med ledelsesstandarder.

Kurset giver dig viden om

 • Som deltager på kurset styrker du dine metoder til at planlægge, udføre og afrapportere audits på et højt niveau
 • Indsigt i risikobegrebet og viden om hvordan virksomhedens risici kobles til auditplanlægning
 • Værktøjer til at lede et auditteam og give sparring til auditkollegaer  
 • Værktøjer til at håndtere konflikter og dilemmaer, der kan opstå i auditsituationen

Målgruppe for kurset

 • Personer, der har gennemført mange interne audits og ønsker at få et endnu bedre fundament til at lede virksomhedens interne audits
 • Personer, der har gennemført en Lead auditoruddannelse med fokus på krav i en standard og som nu ønsker at styrke den strategiske forståelse af, hvad audit kan anvendes til. 
 • Personer, der har gennemført Dansk Standards andre auditkurser, Styrk dine kompetencer som Lead auditor, Bliv intern auditor eller auditkurser fra andre kursusudbydere.
 • Ledere der ønsker at udvikle virksomhedens audits og bruge dem mere strategisk f.eks. kvalitetschefer eller chef for et auditteam

Det får din virksomhed ud af kurset

Som virksomhed får I en kompetent medarbejder, der kan indtage rollen som ledende auditor og som kan give input til og facilitere ledelsen i udviklingen af et risikobaseret auditprogram samt formidle resultaterne af audits ud fra en forretningsrelevant vinkel. 

Undervisere

Signe Malberg, Seniorkonsulent i Dansk Standard. Signe  har mange års erfaring med styring af interne audit teams og tilrettelæggelse og eksekvering af risikobaserede auditprogrammer.

 

 

Kasper Mühlbach, Chefkonsulent, IRCA-certificeret ledende auditor indenfor kvalitets- og miljøledelse og EFQM Business Excellence Lead Assessor.

 

 

Program

Dag 1

Introduktion og brush up

 • Procesledelse og anvendelse i auditplanlægning, gennemførelse og opfølgning
 • Auditværktøjer (brush up)

Præsentation af case: [Strategi, auditrapporter, ledelsens evaluering]

Auditprogram

 • Input til auditprogrammet
 • Kobling mellem virksomhedens risici, mål og strategi og intern audit
 • Retningslinjer for udvælgelse af stikprøver (herunder ved multisite)
 • Etablering af et risikobaseret auditprogram

Forberedelse af audit

 • Kvalitetssikring af teamets tjeklister/spørgeguides

Auditsituationen

 • Mødeledelse
 • Ledelse af remote audit
 • Remote audits -tips og tricks
 • Spørgeteknikker/konflikthåndtering
 • Dilemmaer i auditsituationen

Dag 2

Rapportering der giver værdi

 • Kommunikation/præsentation af auditresultater
 • Formulering af forbedringsforslag, afvigelser og god praksis
 • Kvalitetssikring af findings
 • Trends fra audits – hvordan følges de – simple værktøjer
 • Power BI, dash boards, rapporter
 • Case (tekniske korrekte findings der ikke giver værdi/giver værdi)

Eksamen (løsning af case – 1 time)

Mere information om kurset

Forudsætninger
Solid erfaring med ledelsessystemer og med at udføre audits. Kendskab til ISO 19011 samt ISO 9001.

Inden kurset
Deltagerne læser en case inden kurset og forholder sig til tre eksempler på auditprogrammer.  

Efter kurset
DS tilbyder at facilitere et netværksmøde for deltagerne i kurset. Afholdes ca. 2 gange årligt. På mødet kan man medbringe problemstillinger, dilemmaer, egne materialer til drøftelse i netværket.  

Pris for kurset
Prisen er 9.800 kr. 

Tjek også vores andre auditkurser

Hvis du ønsker at styrke dine kompetencer yderligere, kan du deltage på Dansk Standards Sådan gennemfører du intern audit – effektive værktøjer

Styrk dine kompetencer som Lead auditor