Webinar den 24. juni kl. 10-11.30

Webinar om Cyber Resilience Act og de kommende krav til danske virksomheder

Få en introduktion til Cyber Resilience Act og et indblik i de kommende cybersikkerhedskrav som danske virksomheder skal leve op til. Cyber Resilience Act kommer til at ramme bredt, hvilket betyder, at danske virksomheder allerede nu gør klogt i at orientere sig i, hvad der kommer til at gælde for dem.

Oversigt 

EU har ambitioner på cybersikkerhedsområdet og de europæiske lovgivere er derfor blevet enige om en ny forordning om horisontale cybersikkerhedskrav til produkter med digitale elementer – den såkaldte Cyber Resilience Act. Cyber Resilience er vedtaget af Europa-Parlamentet og forventes at træde i kraft til efteråret.

Formålet med forordningen er at sikre, at de digitale produkter, der kommer på markedet, er mindre sårbare og samtidig mindske antallet af cybersikkerhedshændelser. Ambitionen er således at beskytte forbrugerne, ved at øge fabrikanternes ansvar i relation til cybersikkerhed.

Med Cyber Resilience Act følger krav til produkter med digitale elementer gennem hele dets livscyklus, dvs. bl.a. krav om design, udvikling og produktion af produkter med digitale elementer samt sårbarhedsrapportering og -håndtering og CE-mærkning.

Forordningen dækker bredt og vil ramme både producenter, importører og distributører af hardware- og/eller softwareprodukter med digitale elementer.

Cyber Resilience Act har en tæt kobling til standarder, da Europa-Kommissionen vil bede de europæiske standardiseringsorganisationer om at udarbejde en række standarder, der skal hjælpe virksomhederne med at leve op til lovgivningen. Danmark vil også komme til at spille en stor rolle i den sammenhæng.

Det får du ud af det

 • Introduktion til Cyber Resilience Act og de kommende cybersikkerhedskrav
 • Overblik over tidsrammen for implementeringen af Cyber Resilience Act
 • Indblik i, hvilke krav danske virksomheder vil blive mødt af i forbindelse med Cyber Resilience Act
 • Viden om, hvilke standarder der forventes at blive udviklet i forbindelse med Cyber Resilience Act
 • Inspiration til, hvordan virksomheder allerede nu kan komme i gang med at leve op til kravene i Cyber Resilience Act

Målgruppe

Webinaret henvender sig til alle, som ønsker en introduktion til Cyber Resilience Act og de kommende cybersikkerhedskrav, der følger med forordningen.

Program

 • 10.00: Velkommen
 • 10.05: Introduktion til Cyber Resilience Act: Baggrund, formål, status og tidslinje
  v/ Jakob Veise, Digitaliseringsministeriet og Winn Nielsen, Digitaliseringsstyrelsen
 • 10.30: Hvad kommer Cyber Resilience Act til at betyde for danske virksomheder?
  v/ Mette Peetz-Schou, Dansk Industri
 • 10.55: Standarder og CE-mærkning
  v/ Jeppe Pilgaard Bjerre, Force Technology
 • 11.20: Afrunding og spørgsmål
 • 11.30: Tak for i dag

Kontakt

Berit Aadal
Berit Aadal Chefkonsulent | Chief Consultant
Standardisering | Digital & Bæredygtighed
E: baa@ds.dk
T: 39 96 62 96