Workshop via Microsoft Teams, 2. juni kl. 10.30 – 12.30

Workshop om data og cirkulær økonomi

Lær mere om, hvilken rolle data spiller i den cirkulære økonomi, og hvordan virksomheder kan udnytte potentialet fuldt ud.

Oversigt

Data spiller en vigtig rolle i at kunne understøtte den cirkulære økonomi og den grønne omstilling. Virksomhedernes fokus på cirkulær økonomi skubber til de gængse forretningsmodeller, hvilket betyder, at værdikæderne ændres, og data og digitalisering bliver en del af kerneforretningen. I kølvandet på dette opstår der en række udfordringer i forhold til anmeldelse og deling af data.

Lær mere om, hvilken rolle data spiller i den cirkulære økonomi, og hvordan virksomheder kan udnytte potentialet fuldt ud. Og få mulighed for at sætte dit præg på, hvad der bør sættes fokus på indenfor standardisering af data og cirkulær økonomi.

Dansk Standard inviterer i samarbejde med Erhvervsstyrelsen til en online workshop med det formål at samle interessenter på tværs af sektorer og brancher til en drøftelse af de tværgående udfordringer, der melder sig på banen, når vi taler om data og cirkulær økonomi. Workshoppen har særligt fokus på data i ’upstream-processerne’, hvilket vil sige værdikæderne fra produktion til forbrugeren. Deltagerne vil også få mulighed for at drøfte, hvordan standarder kan skabe et fælles sprog for brug af data, sikre interoperabilitet og øge datakvalitet.

Workshoppen indledes med et par motiverende indlæg, der giver en bredere forståelse af, hvordan data kan bidrage til at fremme den cirkulære økonomi. I de efterfølgende drøftelser vil der være rig mulighed for at komme med input til, hvilke udfordringer der er relevante at adressere, samt hvilke initiativer der er behov for.

Det er ikke en forudsætning at vide noget om standarder for at deltage i workshoppen. Dansk Standard afholder endnu en workshop i efteråret 2021, hvor vi går mere i dybden med data og cirkulær økonomi.

Det får du ud af det

  • Indblik i datas betydning for den cirkulære økonomi
  • Viden om standarders betydning for at udnytte datas fulde potentiale
  • Indsigt i hvilke krav der i fremtiden vil blive sat til virksomheder
  • Mulighed for at sætte præg på Dansk Standards prioriteter på området

Målgruppe

Mødet er relevant for alle, der arbejder med eller har interesse for data og cirkulær økonomi.

Kontakt

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte Berit Aadal, seniorkonsulent i Dansk Standard på baa@ds.dk eller på tlf.: 39966296.

Program:

  • Velkommen og kort introduktion til Dansk Standard
  • Oplæg 1: Udfordringer ved brug og deling af data i den cirkulære økonomi v/ Erhvervsstyrelsen
  • Oplæg 2: What’s on the horizon for data and circular economy – and what are the potentials? v/ Patrick Moloney, Rambøll Consulting
  • Oplæg 3: Standardernes rolle i forhold til data og cirkulær økonomi v/ Dansk Standard
  • Drøftelser i break out rooms
  • Næste skridt og tak for i dag