Workshop 26. april 2023 kl. 13:00-16:00, Teknologisk Institut, Rørcentret, Gregersens vej 1, 2630 Taastrup - indgang 3, mødelokale 3.1.2.

Workshop om norm for vandinstallationer – DS 439

Få indblik i de kommende ændringer af standarden for norm for vandinstallationer, DS 439, og få mulighed for at debattere nogle af de aktuelle områder.

Oversigt

Den nuværende udgave af standarden for norm for vandinstallationer, DS 439, som gælder for både nye installationer samt ændringer og tilføjelser i eksisterende anlæg, er fra 2009. Dengang blev der alene foretaget mindre opdateringer af teksten. Siden da har den teknologiske udvikling af installationer og komponenter ikke stået stille.

På workshoppen vil medlemmer fra arbejdsgruppen og Dansk Standard give et overblik over DS 439 - fra lovgivning til niveauskabende standard, koblingen til DS/EN 1717, teknologiske udviklingstendenser, forventelig kommende regulering m.v.

På baggrund af en række møder i arbejdsgruppen er der identificeret følgende fire områder, som arbejdsgruppen ønsker at drøfte med deltagerne på workshoppen:

 • det nye dimensioneringsgrundlag
 • den teknologiske udvikling af installationskomponenter/apparater og deres indbygning
 • udskiftelige/ikke-udskiftelige komponenter/apparater
 • egenskaber der er relevante for Danmark (tryk, lyd og temperatur)

Workshoppen afsluttes med en kort opsummering af de efterfølgende faser i revisionen af DS 439.

Deltagelse i workshoppen er gratis, men af hensyn til logistikken på dagen skal tilmelding ske senest d. 20. april 2023.

Det får du ud af det

 • Indblik i ændringer i forhold til den nuværende udgave
 • Mulighed for at debattere og komme med input til de kommende ændringer

Målgruppe

Alle brugere, også kommende, af standarden DS 439: udførende, rådgivere, myndigheder, undervisningsinstitutter osv.

Kontakt

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte Henryk Stawicki, seniorkonsulent i Dansk Standard, på hen@ds.dk eller tlf.: 39 96 63 23.

Program

 • Velkomst
 • Baggrund for revisionen
 • Gennemgang af forslaget til ny DS 439
 • Kaffepause
 • Dialog og drøftelse på baggrund af de fire temaer
 • Overblik over den videre proces
 • Tak for i dag