Udvalg

Kølesystemer (S-251)

Standardiseringsarbejdet vedrører udarbejdelse af sikkerhedskrav med samtidig specifikation til miljømæssige faktorer vedrørende produkter som kølesystemer, varmepumper og luftkonditioneringssystemer.

Er du interesseret i at deltage i udvalget?
Charlotte Vartou 1635X489 Neu
Næste møde
26 aug

Kontakt

Charlotte Vartou Forsingdal
Seniorkonsulent | Senior Consultant
Standardisering | Byggeri & Energi
E: cfo@ds.dk
T: 39 96 62 32

Arbejdsområde

Produkterne anvendes og forhandles over hele verden, og de samfundsmæssige tendenser går i retning af at minimere mulige farer fra kølesystemerne og –midlerne over for mennesker og miljø. Ifølge Montrealprotokollen og fælleseuropæisk lovgivning (bl.a. direktivet for trykbærende udstyr) vil kølemidler med bl.a. højt ozonødelæggelses-potentiale ikke være tilladte i nær fremtid - nye løsninger må findes.

Specielt det europæiske arbejde prioriteres af det danske udvalg med aktiv deltagelse - ikke mindst grundet den europæiske fælleslovgivning på området. Arbejdet inden for den internationale komite prioriteres på en række områder med aktiv deltagelse.

Som udvalgsmedlem har du mulighed for at deltage i det internationale og/eller europæiske arbejde. Læs mere om, hvilke tekniske komiteer der organiserer arbejdet i arbejdsgrupperne:

 

Sammen sætter vi standarder for fremtiden

Pris

Hvis du vil høre mere om, hvad du får ud af at deltage i udvalget, og hvad det koster, er du velkommen til at kontakte konsulenten. Du har også mulighed for at læse mere om det generelle prisniveau her.

Det siger medlemmerne.

Som brancheforening er det vitalt, at vi er med til at fastlægge standarderne for vore medlemmers arbejde, så standarderne er forståelige, overkommelige og kan hjælpe medlemmerne videre som professionelle aktører på et konkurrencedrevet marked.

Kim Valbum, Direktør, Aut. Køle- & VP-firmaers brancheforening

Deltagere

  • Danfoss A/S
  • Danfoss A/S
  • Danfoss A/S - Global Services
  • Dansk Køl & Varme
  • Johnson Controls Denmark ApS
  • Vonsild Consulting ApS