Kølesystemer (S-251)

Arbejdsområde

Standardiseringsarbejdet vedrører udarbejdelse af sikkerhedskrav med samtidig specifikation til miljømæssige faktorer vedrørende produkter som kølesystemer, varmepumper og luftkonditioneringssystemer.

Produkterne anvendes og forhandles over hele verden, og de samfundsmæssige tendenser går i retning af at minimere mulige farer fra kølesystemerne og –midlerne over for mennesker og miljø. Ifølge Montrealprotokollen og fælleseuropæisk lovgivning (bl.a. direktivet for trykbærende udstyr) vil kølemidler med bl.a. højt ozonødelæggelses-potentiale ikke være tilladte i nær fremtid - nye løsninger må findes.

Specielt det europæiske arbejde prioriteres af det danske udvalg med aktiv deltagelse - ikke mindst grundet den europæiske fælleslovgivning på området. Arbejdet inden for den internationale komite prioriteres på en række områder med aktiv deltagelse.

Som udvalgsmedlem har du mulighed for at deltage i det internationale og/eller europæiske arbejde. Læs mere om, hvilke tekniske komiteer der organiserer arbejdet i arbejdsgrupperne:
Deltagere
  • Arbejdstilsynet
  • Danfoss A/S
  • Danfoss A/S
  • Danfoss A/S - Global Services
  • Dansk Køl & Varme
  • Johnson Controls Denmark ApS
  • Teknologisk Institut
  • Vonsild Consulting ApS