Udvalg

Hjælpemidler (S-450)

I udvalget ’Hjælpemidler’ arbejder vi med at sikre at vi får pålidelige og holdbare hjælpemiddelsprodukter på markedet til fordel for kommuner, regioner, producenter, og brugere af hjælpemidler.

Er du interesseret i at deltage i udvalget?
Fallback Udvalg

Kontakt

Tilde Elkjær
Standardiseringskonsulent | Standardisation Consultant
Sekretariater, udvalg og netværk I
E: te@ds.dk
T: 39966158

Arbejdsområde

Medlemmer af udvalget er med til at præge udviklingen af og kravene til standarderne for hjælpemidler. For størsteparten af standarderne er der primært fokus på at fastsætte krav og prøvningsmetoder.

Mange hjælpemidler er underlagt krav om at leve op til den europæiske forordning for medicinsk udstyr, og disse krav bliver i stort omfang dækket af de europæiske standarder på området.

Flere medlemmer deltager aktivt i både det europæiske -og det internationale standardiseringsarbejde og er dermed med til at sikre implementering af danske mærkesager i standarderne.

Der arbejdes aktuelt på standarder inden for

Kørestole

Standarder for kørestole omfatter blandt andet krav og prøvningsmetoder for manuelle og elektriske kørestole, såsom stabilitetsprøvninger, angivelse af dimensioner, mærkning og krav til elektromagnetisk kompatibilitet. Derudover omfatter det krav og prøvningsmetoder for kørestolssæder, fastspændingssystemer samt trappe- og klatremaskiner.

Kognition

Her udvikles standarder, der gør det nemmere for producenter at udvikle hjælpemidler til mennesker med kognitive funktionsnedsættelser. I disse standarder er der fokus på at sikre en konkret formidling af, hvilke udfordringer mennesker med kognitive funktionsnedsættelser kan have, og dermed hvad designere af produkter skal gøre sig af overvejelser, når de laver produkter til en specifik målgruppe, f.eks. til mennesker med demens eller autisme.

Personløftere

DS/EN/ISO 10535:2007 ’Personløftere til flytning af handicappede personer – Krav og prøvningsmetode’ Standarden stiller krav og testmetoder til sikkerhed og funktion for personløftere og er ved at blive revideret for at imødekomme den udvikling, der har været inden for området. Formålet er fortsat at sikre bedst mulig beskyttelse af den borger der flyttes og hjælperen ved at give yderligere guidning til kombination af løftere og sejl samt opdatere standarden til den teknologiske udvikling, der er sket på området, herunder integrationen af robotteknologi i morgendagens løftere.

Level 1, Generelle krav og prøvningsmetoder

For de hjælpemidler, hvor der ikke findes en specifik standard, er hjælpemiddelsproduktet som oftest underlagt DS/EN 12182:2012 ’Hjælpemidler til personer med funktionsevnenedsættelse – Generelle krav og prøvningsmetoder’. Denne standard er nu under revision til at blive en Europæisk/International standard, og der arbejdes samtidigt for at få den harmoniseret i forhold til gældende europæiske regler.

Klassifikation og terminolog

På internationalt plan arbejdes der løbende med at fastlægge og vedligeholde en ens og afstemt klassificering og terminologi for hjælpemidler, der er specielt produceret til -eller generelt tilgængelige for mennesker med handicap. Der er både fokus på produkter, brugere af produkter og produkter, hvor brugeren har behov for assistanse.


Fremadrettet aktivitet

Foruden disse områder er der flere standarder, som står foran en revision. Når denne proces startes op, vil Dansk Standard invitere mulige interessenter til et informationsmøde. Følgende standarder forventes at skulle revideres inden for en kortere årrække:

· DS/EN 17966:2016 ’ Hjælpemidler til brug ved personlig hygiejne – Krav og prøvningsmetoder

· DS/EN 12183:2014 ’Manuelle kørestole – Krav og prøvningsmetoder’ 

· DS/EN 12184:2014 ’Elkørestole, elscootere og tilhørende ladeapparater – Krav og prøvningsmetoder’

Hvis dette er standarder, som har din interesser, er du velkomment til at tage kontakt til konsulenten for at få yderligere information, eller for at sikre, at du vil blive direkte kontaktet, når der sker nyt på området.

Målgruppe

 • Producerer din virksomhed hjælpemidler og er I underlagt kravene i standarderne giver det god mening at være med til at udforme de krav, som jeres produkter skal testes og udvikles efter samt få forhåndskendskab til kravene, inden standarden publiceres. 
 • Myndighedernes deltagelse er relevant for at medvirke til at kravene i standarderne sikre god funktionalitet og holdbarhed af hjælpemidlerne.

  Udtalelse Greta Olsson, Socialstyrelsen
  : Socialstyrelsen deltager i standardiseringen af hjælpemidler for at medvirke til, at kravene i standarderne tager højde for, at hjælpemidlerne har en god funktionalitet, de er sikre, de er arbejdsmiljømæssige forsvarlige og har en god holdbarhed. Dette medvirker til, at borgerne kan blive længst muligt i eget hjem, kan deltage aktivt i samfundet med mindst mulige forhindringer og at hjælperne kan understøttes i et godt arbejdsmiljø.  
  Standarderne understøtter samtidigt kommunernes mulighed for at efterspørge hjælpemidler af god kvalitet, fx ved udbud. Her kan der konkurreres blandt kvalitetsprodukter, hvilket giver en hensigtsmæssig udnyttelse af de økonomiske ressourcer.
  Standarder kvalificerer også Socialstyrelsens Hjælpemiddelbase og indkøbsskabeloner.
 • Handicap-, patient -og faglige organisationernes deltagelse er vigtig for at få brugerne (dvs. både personen, der bruger produktet og en evt. hjælper) repræsenteret, således at deres behov bliver tilgodeset. 
 • Uddannelses- og forskningsinstitutioner deltager både for at opnå viden om, hvilke krav markedet sætter og for at bidrage med nyeste forskningsviden. 
 • Indkøbere af hjælpemidler, der for eksempel har brug for at med interesse og viden inden for hjælpemidler har mulighed for at deltage.

Pris

Hvis du vil høre mere om, hvad du får ud af at deltage i udvalget, og hvad det koster, er du velkommen til at kontakte konsulenten. Du har også mulighed for at læse mere om det generelle prisniveau her.

 

Det siger medlemmerne.

Jeg synes, det er rigtig spændende både fagligt og personligt at kunne være med til at præge og sikre, at de hjælpemidler, der laves på verdensplan, fortsat har den høje brugervenlighed, som vi er vant til her i Danmark.

Kasper Fabricius, rehabiliteringsrådgiver i Odense Kommune

Deltagere

 • Blue Ocean Robotics ApS
 • Dahl Engineering ApS
 • Dansk Blindesamfund
 • Dansk Handicap Forbund
 • Ergoterapeutforeningen
 • Landsforeningen LEV
 • Linak A/S
 • Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen
 • Pressalit A/S
 • Pressalit Care A/S
 • R82 A/S
 • Roltec El-Kørestole A/S
 • Socialstyrelsen
 • V. Guldmann A/S
 • Winncare Nordic ApS
 • Aabenraa Kommune, Hjælpemiddelhuset