Udvalg

Hjælpemidler (S-450)

I udvalget ’Hjælpemidler’ arbejder vi med at sikre, at vi får pålidelige og holdbare hjælpemiddelsprodukter på markedet til fordel for kommuner, regioner, producenter og brugere af hjælpemidler.

Er du interesseret i at deltage i udvalget?
Laerke Hojlund 1635X489 Neu
Næste møde
04 dec

Kontakt

Lærke Høllund
Standardiseringskonsulent | Standardisation Consultant
Standardisering | El, Sundhed & Forbruger
E: lhd@ds.dk
T: 39 96 61 59

Arbejdsområde

Udvalgsarbejdet dækker over arbejdet med standarder for hjælpemidler inden for følgende områder: Generelle krav til hjælpemidler, kognition, ganghjælpemidler, hjælpemidler til personlig hygiejne, personløftere, tilgængelighed, kørestole, terminologi, hjælpemidler til personer med sanseforstyrrelser, taktile bogstaver og proteser.

Udvalget arbejder aktuelt aktivt inden for

Kørestole

Standarder for kørestole omfatter blandt andet krav og prøvningsmetoder for manuelle og elektriske kørestole, såsom stabilitetsprøvninger, angivelse af dimensioner, mærkning og krav til elektromagnetisk kompatibilitet. Derudover omfatter de krav og prøvningsmetoder for kørestolssæder, fastspændingssystemer samt trappe- og klatremaskiner.

Klassifikation og Terminologi

På internationalt plan arbejdes der løbende med at fastlægge og vedligeholde en ens og afstemt klassificering og terminologi for hjælpemidler, som er specielt produceret til -eller generelt tilgængelige for mennesker med handicap. Der er både fokus på produkter, brugere af produkter og produkter hvor brugere har behov for assistance.

Hjælpemidler til personlig hygiejne

Der arbejdes på en revision og europæisk adoption samt harmonisering af standarden:

DS/ISO 17966:2016 Assistive products for personal hygiene that support users – Requirements and test methods. Målet med revisionen er blandt andet at få stillet krav til forlænget levetid på bad og toilethjælpemidler samt at øge patientsikkerheden ved at stille mere specifikke krav til testmetoder og forhold omkring elektrisk sikkerhed.

Tilgængelighed

Der arbejdes på en ny europæisk standard: Accessible systems for living independently – guidelines and requirements

Internationalt arbejde

Som udvalgsmedlem har du mulighed for at deltage i det internationale og/eller europæiske arbejde. Læs mere om, hvilke tekniske komiteer der organiserer arbejdet i arbejdsgrupperne:

Udbytte

Som udvalgsmedlem af S-450 Hjælpemidler får du mulighed for at påvirke udviklingen af kommende standarder indenfor hjælpemidler og dermed skabe rammerne for den fremtidige kvalitet og sikkerhed. Du vil desuden få forhåndskendskab til standarderne inden de publiceres. Yderligere vil du have rig mulighed for at få et bredt netværk både nationalt og internationalt.

Målgruppe

 • Producenter
 • Myndigheder
 • Handicap-, patient- og faglige organisationer
 • Uddannelses- og forskningsinstitutioner
 • Klinikere
 • Indkøbere

Pris

Hvis du vil høre mere om, hvad du får ud af at deltage i udvalget, og hvad det koster, er du velkommen til at kontakte konsulenten. Du har også mulighed for at læse mere om det generelle prisniveau her.

 

Det siger medlemmerne.

Jeg synes, det er rigtig spændende både fagligt og personligt at kunne være med til at præge og sikre, at de hjælpemidler, der laves på verdensplan, fortsat har den høje brugervenlighed, som vi er vant til her i Danmark.

Kasper Fabricius, rehabiliteringsrådgiver i Odense Kommune

Deltagere

 • Dahl Engineering ApS
 • Dansk Blindesamfund
 • Dansk Handicap Forbund
 • Forbrugerrådet TÆNK
 • Landsforeningen LEV
 • Linak A/S
 • Mlearn
 • Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen
 • Pressalit A/S
 • Protac A/S
 • R82 A/S
 • Social- og Boligstyrelsen
 • Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
 • V. Guldmann A/S
 • Winncare Nordic ApS

Aktuelle høringer

Se alle standarder, som er åbne for kommentarer.