Hjælpemidler (S-450)

I udvalget ’Hjælpemidler’ arbejder vi med at sikre at vi får pålidelige og holdbare hjælpemiddelsprodukter på markedet til fordel for kommuner, regioner, producenter, og brugere af hjælpemidler.

Arbejdsområde
Medlemmer af udvalget er med til at præge udviklingen af og kravene til standarderne for hjælpemidler. For størsteparten af standarderne er der primært fokus på at fastsætte krav og prøvningsmetoder.

Mange hjælpemidler er underlagt krav om at leve op til den europæiske forordning for medicinsk udstyr, og disse krav bliver i stort omfang dækket af de europæiske standarder på området.

Flere medlemmer deltager aktivt i både det europæiske -og det internationale standardiseringsarbejde og er dermed med til at sikre implementering af danske mærkesager i standarderne.

Fremadrettet aktivitet:

Foruden disse områder er der flere standarder, som står foran en revision. Når denne proces startes op, vil Dansk Standard invitere mulige interessenter til et informationsmøde. Følgende standarder forventes at skulle revideres inden for en kortere årrække:

· DS/EN 17966:2016 ’ Hjælpemidler til brug ved personlig hygiejne – Krav og prøvningsmetoder

· DS/EN 12183:2014 ’Manuelle kørestole – Krav og prøvningsmetoder’ 

· DS/EN 12184:2014 ’Elkørestole, elscootere og tilhørende ladeapparater – Krav og prøvningsmetoder’

Hvis dette er standarder, som har din interesser, er du velkomment til at tage kontakt til konsulenten for at få yderligere information, eller for at sikre, at du vil blive direkte kontaktet, når der sker nyt på området.

Målgruppe

 • Producerer din virksomhed hjælpemidler og er I underlagt kravene i standarderne giver det god mening at være med til at udforme de krav, som jeres produkter skal testes og udvikles efter samt få forhåndskendskab til kravene, inden standarden publiceres. 
 • Myndighedernes deltagelse er relevant for at medvirke til at kravene i standarderne sikre god funktionalitet og holdbarhed af hjælpemidlerne.

  Udtalelse Greta Olsson, Socialstyrelsen
  : Socialstyrelsen deltager i standardiseringen af hjælpemidler for at medvirke til, at kravene i standarderne tager højde for, at hjælpemidlerne har en god funktionalitet, de er sikre, de er arbejdsmiljømæssige forsvarlige og har en god holdbarhed. Dette medvirker til, at borgerne kan blive længst muligt i eget hjem, kan deltage aktivt i samfundet med mindst mulige forhindringer og at hjælperne kan understøttes i et godt arbejdsmiljø.  
  Standarderne understøtter samtidigt kommunernes mulighed for at efterspørge hjælpemidler af god kvalitet, fx ved udbud. Her kan der konkurreres blandt kvalitetsprodukter, hvilket giver en hensigtsmæssig udnyttelse af de økonomiske ressourcer.
  Standarder kvalificerer også Socialstyrelsens Hjælpemiddelbase og indkøbsskabeloner.
 • Handicap-, patient -og faglige organisationernes deltagelse er vigtig for at få brugerne (dvs. både personen, der bruger produktet og en evt. hjælper) repræsenteret, således at deres behov bliver tilgodeset. 
 • Uddannelses- og forskningsinstitutioner deltager både for at opnå viden om, hvilke krav markedet sætter og for at bidrage med nyeste forskningsviden. 
 • Indkøbere af hjælpemidler, der for eksempel har brug for at med interesse og viden inden for hjælpemidler har mulighed for at deltage.Pris


Hvis du vil høre mere om, hvad du får ud af at deltage i udvalget, og hvad det koster, er du velkommen til at kontakte konsulenten. 

Deltagere
 • Cobi Rehab ApS
 • Dahl Engineering ApS
 • Dansk Blindesamfund
 • Dansk Handicap Forbund
 • Landsforeningen Autisme
 • Landsforeningen LEV
 • Linak A/S
 • Multi Tower Company Ivs
 • Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen
 • Pressalit A/S
 • Pressalit Care A/S
 • R82 A/S
 • Socialstyrelsen
 • V. Guldmann A/S
 • Winncare Nordic ApS
 • Aabenraa Kommune, Hjælpemiddelhuset