Hjælpemidler (S-450)

Udvalget S-450 arbejder med udvikling af standarder inden for tekniske hjælpemidler. Formålet er at sikre, pålidelige og holdbare produkter på markedet til fordel for kommuner, producenter og brugere af hjælpemidler.

Arbejdsområde

Som medlem af udvalget har du mulighed for at præge udviklingen af og kravene til standarder for ganghjælpemidler, personløftere, kørestole, kognitivt tilgængeligt design, klassifikation og terminologi samt bad- og toiletudstyr m.fl. Udvalgsarbejdet fokuserer primært på at fastsætte krav og prøvningsmetoder for disse hjælpemidler. Flere medlemmer deltager aktivt i både det europæiske -og det internationale standardiseringsarbejde og er dermed med til at sikre implementering af danske mærkesager i standarderne.

Mange hjælpemidler er underlagt krav om at leve op til den europæiske forordning for medicinsk udstyr, https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/udstyr/lovgivning-og-vejledning/kommende-forordninger/ og disse krav bliver i stort omfang dækket af de europæiske standarder på området.

Der arbejdes aktuelt på standarder inden for:

Kørestole: Standarder for kørestole omfatter blandt andet krav og prøvningsmetoder for manuelle og elektriske kørestole, såsom stabilitetsprøvninger, angivelse af dimensioner, mærkning og krav til elektromagnetisk kompatibilitet. Derudover omfatter det krav og prøvningsmetoder for trappe- og klatremaskiner samt fastspændingssystemer.

Hjælpemidler til mennesker med kognitive funktionsnedsættelser: Kognitionsområdet er et relativt nyt område, hvor udvalget udvikler standarder for hjælpemidler til mennesker med kognitive funktionsnedsættelser. I disse standarder er der fokus på at sikre en bred og konkret formidling af, hvilke udfordringer mennesker med kognitive funktionsnedsættelser kan have og dermed hvad designere af produkter skal gøre sig af overvejelser, når de laver produkter til en specifik målgruppe, f.eks. til mennesker med demens eller autisme. 

Klassifikation og terminologi: På internationalt plan arbejdes der løbende med at fastlægge og vedligeholde en ens og afstemt klassificering og terminologi for hjælpemidler, der er specielt produceret til -eller generelt tilgængelige for mennesker med handicap. Der er både fokus på produkter, brugeren selv anvender og produkter, hvor brugeren har behov for assistance. 

Fremadrettet aktivitet:

Foruden disse områder er der flere standarder, som står foran en revision. Når denne proces startes op, vil Dansk Standard invitere mulige interessenter til et informationsmøde. Følgende standarder forventes at skulle revideres, harmoniseres eller på anden måde tages op til genvurdering inden for en kortere årrække: 

· DS/EN 17966:2016 ’ Hjælpemidler til brug ved personlig hygiejne – Krav og prøvningsmetoder

· DS/EN/ISO 10535:2007 ’ Personløftere til flytning af handicappede personer – Krav og prøvningsmetode’

· DS/EN 12182:2012 ’Hjælpemidler til personer med funktionsevnenedsættelse – Generelle krav og prøvningsmetoder’

· DS/EN 12183:2014 ’Manuelle kørestole – Krav og prøvningsmetoder’ 

· DS/EN 12184:2014 ’Elkørestole, elscootere og tilhørende ladeapparater – Krav og prøvningsmetoder’

Hvis dette er standarder, som har din interesse, er du velkommen til at tage kontakt til konsulenten for at få yderligere information eller for at sikre, at du vil blive direkte kontaktet, når der sker nyt på området. 

Målgruppe

Producenter, myndigheder, handicaporganisationer og indkøbere med interesse og viden inden for hjælpemidler har mulighed for at deltage. Som medlem får du mulighed for at præge de internationale såvel som de europæiske standarder for hjælpemidler og du vil få kendskab til kravene, inden de publiceres. Derudover giver udvalget adgang til et netværk af danske og internationale interessenter med interesse i og viden om området.

Mød Kasper Fabricius, rehabiliteringsrådgiver i Odense Kommune - udvalgsmedlem i S-450 ’Hjælpemidler’ og S-814 ’Tryksårsforebyggende madrasser’: https://www.ds.dk/da/standardisering/fagomraader/sundhed/udvalgsmedlem-kasper-fabricius

Pris

Hvis du vil høre mere om, hvad du får ud af at deltage i udvalget, og hvad det koster, er du velkommen til at kontakte konsulenten.


Deltagere
 • Dahl Engineering ApS
 • Dansk Blindesamfund
 • Dansk Handicap Forbund
 • Landsforeningen Autisme
 • Landsforeningen LEV
 • Linak A/S
 • Multi Tower Company Ivs
 • Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen
 • Pressalit Care A/S
 • R82 A/S
 • Rigshospitalet, Region Hovedstaden, Nationalt vide
 • Ropox A/S
 • Socialstyrelsen
 • Tendo, Filial Af Tendo AB, Sverige
 • V. Guldmann A/S
 • Via University College
 • Winncare Nordic ApS
 • Aabenraa Kommune, Hjælpemiddelhuset