Udvalg

Magnetiske legeringer og stål (S-568)

DS/S-568 er et standardiseringsudvalg, som arbejder på internationale, europæiske og nationale standarder indenfor magnetiske materialer.

Er du interesseret i at deltage i udvalget?
Soren Storm 1635X489

Kontakt

Søren Storm
Seniorkonsulent | Senior Consultant
Standardisering | El, Sundhed & Forbruger
E: sst@ds.dk
T: 39 96 62 08

Arbejdsområde

Standarderne har til formål at fastlægge systemer og testmetoder for magnetiske og fysiske egenskaber i forhold til den elektrotekniske anvendelse.

Det kunne bl.a. være målemetoder for magnetiske egenskaber, der sigter mod standardiseret og velgennemprøvet klassifikation for konkrete materialetyper.

Standardserien IEC 60404 indeholder standarder for en lang række af metoder og materialetyper, der alle relaterer sig til anvendelser, der kræver ferromagnetiske eller ferrimagnetiske egenskaber.

Derudover arbejdes på emner med særlige standardiseringsbehov f.eks. sjældne jordarter og særlige magnetiseringsforhold.

Der er en tæt sammenhæng mellem disse standarder og standarder for produkter som transformere, magneter, spole-kerner, magnetiske følere og filtre, som udvikles i andre komitéer.

Udvalget er startet i 2022 og der er åbent for medlemskab for alle interessenter - herunder industrien, universiteter og andre organisationer og virksomheder, hvor man med en ekspertviden ønsker at vedligeholde denne viden i et nationalt og internationalt miljø, samt skabe bedre markedsforhold igennem dansk standardisering.

Den primære tekniske komité som udvalget er en national spejling af er:

Udvalget følger også med i nogle andre projekter afhængigt af koordineringsbehov i:

  • IEC TC 51 Magnetic components, ferrite and magnetic powder materials

Målgruppe

Producenter af elektriske motorer, effektelektronik, transformere, metalliske materialer og magnetisk måleudstyr.

Kontrolorganer og konsulenter med speciale i magnetisk måling og magnetiske materialer.

Eksperter i den industrielle sektor indenfor automobilbranchen, byggesektoren og elforsyningssektoren.

Pris

Hvis du vil høre mere om, hvad du får ud af at deltage i udvalget, og hvad det koster, er du velkommen til at kontakte konsulenten. Du har også mulighed for at læse mere om det generelle prisniveau her.

 

Deltagere

  • Grundfos Holding A/S