Udvalg

Miljø og cirkulær økonomi (S-611)

Udvalget udarbejder standarder og guides med miljømæssige aspekter inden for det elektrotekniske område, herunder krav til mærkning, deklarering og måling af indhold af stoffer der er reguleret af lovgivning, samt genanvendelighed efter produktet er udtjent.

Er du interesseret i at deltage i udvalget?
Jesper Lauridsen 1635X489 Neu
Næste møde
29 okt

Kontakt

Jesper Lauridsen
Seniorspecialist Miljø | Senior Environmental Specialist
Standardisering | Digital & Bæredygtighed
E: jln@ds.dk
T: 39 96 62 54

Arbejdsområde

Det danske spejludvalg følger og udvikler standarder igennem CENELEC 111X på miljøområdet ofte i forlængelse af EU-lovgivning. Samtidig samarbejdes der med den globale standardiseringsorganisation IEC, hvor der bl.a. arbejdes for at ensrette så langt som muligt. Dette arbejde foregår i IEC 111.

Noget af det seneste arbejde som udvalget arbejder intensivt med er udvikling af standarder for cirkulær økonomi i forlængelse af Ecodesign direktivet. Her har EU-Kommissionen igennem Mandate M/543 bedt standardiseringsområdet om at udvikle metoder som kan anvendes af virksomheder i deres arbejde med cirkulær økonomi. Dette metodearbejde fortsætter frem til 2020, hvorefter der formodentligt vil blive initieret standarder på produktspecifikke områder. Arbejdet foregår i CEN/CLC/JTC 10 og ændringerne vil øjensynligt betyde at Ecodesign direktivet i fremtiden også vil dække materialer og ikke kun energi.

Formålet med denne anmodning er, at der udarbejdes europæiske standarder, som skal:

 • Forlænge levetiden af produkter
 • Formå at genbruge komponenter eller genanvende materialer fra udtjente produkter
 • Anvende disse komponenter eller materiale i nye produkter.

Udover Ecodesign er det danske spejludvalgs arbejdsområde præget af EU direktiverne WEEE, RoHS, og REACH forordningen. Der er ingen standardiseringsaktiviteter i relation til REACH. Medlemmerne imellem udveksles der også erfaringer omkring andre landes miljøkrav, f.eks. krav fra USA, Kina og Japan.

 • WEEE direktivet trådte i kraft i 2005 og er blevet revideret i 2012. I denne forbindelse vil Kommissionen udarbejde et mandat til CENELEC med en beskrivelse af et standardiseringsarbejde til at understøtte det reviderede direktiv. Disse standarder vil omhandle krav til indsamling, oparbejdning samt krav til aktørerne på området. I den forbindelse har Miljøstyrelsen styrket deres deltagelse i udvalget og de europæiske arbejdsgrupper, hvorved udvalget er blevet central sparringspartner for Miljøstyrelsen mht. standarder indenfor WEEE direktivet.
 • RoHS direktivet trådte i kraft i 2006, og er revideret i 2011, og er nu et CE-mærkningsdirektiv. IEC TC 111 har længe haft standardiseringsarbejde i forhold til RoHS, og udvalget følger dette arbejde. CENELEC har accepteret et mandat – Mandate M/499 – fra Kommissionen, således at der arbejdes på standarder til understøttelse af direktivet.
 • Med vedtagelse af EuP direktivet har der i CENELEC 111X Environment været omfattende arbejde med at udarbejde rapporter omkring hvilke standarder der var behov for til at understøtte dette direktiv, som omhandler miljørigtigt design af alle apparater, som anvender bl.a. elektrisk energi. Dette direktiv er blevet revideret og benævnes nu Eco-design direktivet (2009/125/EF), som dermed dækker alle energirelaterede produkter, aktive som passive. Mandat 495  omhandlende standardiseringsarbejdet i relation til dette direktiv er netop accepteret af CENELEC og CEN. En stor del af dette arbejde vil blive udført i eksisterende tekniske komiteer, som allerede udarbejder produktstandarder for de berørte produkter. Da det er medlemmerne af udvalget, som har interesse og mulighed for at skrive med på disse standarder, giver dette stor mulighed for indflydelse på et tidligt tidspunkt i forløbet. Mandat 495 bliver løbende udvidet med nye produktgrupper hvorfor standardiseringsarbejdet øges år for år.

Der er allerede indført flere gennemførelsesforanstaltninger for flere produkter under Ecodesign direktivet. Du kan få overblik over disse her: Energistyrelsen og på Kommissionens hjemmeside: DG Enterprise og DG Energy.

Batteridirektivet blev revideret i 2006, og kravene i dette direktiv samt medlemmernes erfaringer behandles i udvalget.

Udvalget har bl.a. udgivet standarden DS/EN 50581 ” Teknisk dokumentation til vurdering af elektriske og elektroniske produkter med hensyn til begrænsninger af farlige stoffer” i relation til RoHS direktivet.

Målgruppe

Alle producenter af elektrisk og elektronisk udstyr, som skal overholde de ovennævnte europæiske miljødirektiver og lovgivninger samt affaldsbehandlende virksomheder af elektronikaffald.

Pris

Hvis du vil høre mere om, hvad du får ud af at deltage i udvalget, og hvad det koster, er du velkommen til at kontakte konsulenten. Du har også mulighed for at læse mere om det generelle prisniveau her.

Det siger medlemmerne.

Eco-design direktivet 2009/125/EC er et rammedirektiv, hvor vi efterhånden har fået forordninger vedrørende energieffektivitet for de fleste produkter. Men forordningerne for materialeeffektivitet mangler stadig. Skridtet før vi får disse forordninger, er at udarbejde relevante standarder. Jeg deltager for at være på forkant med udviklingen, samt for at sikre at vi får gode standarder, som også er brugbare i praksis.

Hans Schou Christensen, Senior Consultant, Danfoss A/S

Deltagere

 • Danfoss A/S
 • Danfoss Drives A/S
 • Elretur
 • Force Technology
 • GN Audio A/S
 • Grundfos Holding A/S
 • Miljøstyrelsen
 • Schneider Electric IT Denmark ApS
 • TE Connectivity (Denmark) ApS
 • Teknologisk Institut
 • VELUX A/S
 • WindowMaster International A/S
 • Aalborg Universitet
 • Aalborg Universitet, Institut for planlægning
 • Aasted ApS