DS/INF 1140:2022

Vejledning til DS 1140:2019 – Udførelse af bærende konstruktioner – Almen kontrol

Oversigt

I 2019 udgav Dansk Standard DS 1140:2019, Udførelse af bærende konstruktioner - Almen kontrol. Dette skete på opdrag af Social- og Boligstyrelsen.

Dansk Standard har fundet det vigtigt, at der også blev udarbejdet en vejledning (DS/INF 1140) til standarden (DS 1140:2019). Begrundel- sen for nærværende vejledning er at beskrive de nye rammer for udførelse af kontrol af de bærende konstruktioner i et bygværk.

Fremover skal den udførende entreprenør nu selv stå for såvel planlægning og gennem- førelse som dokumentation og opfølgning på den almene kontrol.

Udfyld formularen og få adgang til publikationen

DS/INF 1140:2022