DS/INF 176:2021

Guide til bæredygtig, digital omstilling i Danmark

Oversigt

Digital transformation er en afgørende nøgle til at imødegå de miljømæssige, sociale og økonomiske udfordringer, Danmark står overfor nu og i fremtiden. Det kan også kaldes digital, grøn og bæredygtig omstilling. Vi er i Danmark allerede godt med digitalt, men for på den ene side ikke at falde bagud og på den anden side ikke at gå på kompromis med styrkerne i det danske velfærdssamfund, skal der en bred indsats til.

Denne guide skaber derfor fundamentet for danske aktører ved at give indblik i og skabe forståelse for eget mulighedsrum i en dansk, europæisk og global kontekst. Og ved at give et overblik over de eksisterende standarder, fremgangsmåder og minimumsanbefalinger, kan vi hver især investere i og udvikle en mere bæredygtig og sikker fremtid for hele Danmark, på tværs af sektorer og landsdele.

Guiden er delt op i tre dele: Del 1: Anbefalinger, Del 2: Baggrund og Del 3: Ordliste. De kan læses separat.

Udfyld formularen og få adgang til publikationen

DS/INF 176:2021