DS-hæfte 64:2024

Standarder skaber rammen for Power-to-X

Standarder styrker dialogen på tværs af værdikæden

Danmark har gode muligheder for at sætte præg på standarderne for Power-to-X (PtX) og dermed styrke den grønne omstilling og målsætningen om en 70 % CO2-reduktion inden 2030.

I Danmark har vi en god tradition for at engagere os i det internationale arbejde med standarder. Danske aktører går konstruktivt og målrettet ind i arbejdet med at sikre, at danske værdier og holdninger bliver inkluderet i udformningen af standarder. PtX-området er ingen undtagelse.

I Dansk Standard tror vi på, at øget markedsdialog og let tilgængelig viden om standarder kan være med til at understøtte udrulningen og skaleringen af et dansk PtX-erhvervseventyr. Man kan sige, at standarder er et fælles sprog, der gør, at vi kan forstå tingene ens. Det betyder, at vi kan være sikre på, at det, vi samarbejder om eller køber af hinanden, svarer til forventningerne – uanset om det foregår mellem virksomheder, myndigheder, forbrugere eller på tværs af landegrænser. Derfor kan standarder medvirke til at dække behovet for en tættere kobling på tværs af hele PtX-værdikæden, både nationalt og internationalt. Som dansk aktør kan man være med til at formulere standarderne, og man får adgang til den nyeste viden og et forspring i forhold til at indtage nye markeder.

PtX-relaterede standarder findes allerede i dag, men der er et stort behov for at forsætte udviklingsarbejdet og understøtte innovation i markedet.

Udfyld formularen og få adgang til publikationen

DS-hæfte 64:2024